Άρτα: Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Από το Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και στα πλαίσια της πρόληψης και μείωσης κινδύνου πυρκαγιών στο Δήμο μας, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των πιο πάνω χώρων.

Ο Δήμος μας, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που επιδιώκει με τους δημότες του, με συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, θα προβαίνει στην αποκομιδή των παραπάνω υλικών, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία στο τηλέφωνο 26810-72910.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply