Άρτα: Ημερίδα “Αβαθής Γεωθερμία και Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας”

ΆρταΤο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ – στα πλαίσια του Έργου REGEOCITIES, διοργανώνει με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων ημερίδα με θέμα:

«ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΓΑΘ)»

Το έργο REGEOCITIES του ΙΕΕ, επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ για το 2020 και χαρακτηρίζεται από χώρες με φιλόδοξους στόχους όσον αφορά την διάδοση των συστημάτων γεωθερμίας και ΓΑΘ μέσω της αναγνώρισης και της άρσης των μη τεχνικών, διοικητικών και κανονιστικών εμποδίων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας (Αίθουσα ΔΙΩΝΗ) 5 Ιουνίου 2015 στις 10:00 π.μ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα παρακάτω επιμέρους θέματα:
– Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και ευρωπαϊκά έργα του ΚΑΠΕ στον τομέα της γεωθερμίας
– Παρουσίαση του έργου REGEOCITIES – Σύνδεση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ΑΠΕ το 2020
– Παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια / Συστήματα ΓΑΘ σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο / Το δυναμικό των ΓΑΘ
– Συστήματα Αντλιών Θερμότητας Αβαθούς Γεωθερμίας / Ταξινόμηση Συστημάτων / Εναλλαγή Θερμότητας με το Έδαφος
– Ενσωμάτωση συστημάτων ΓΑΘ στα κτίρια – Παραδείγματα καλής εφαρμογής ΓΑΘ
– Ανασκόπηση της εθνικής νομοθεσίας για την αβαθή γεωθερμία – Παραδείγματα εφαρμογής της αντίστοιχης νομοθεσίας σε ευρωπαϊκές χώρες.
– Διαθέσιμες πρακτικές πλαισίου εφαρμογής – Κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο καταγραφής εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας
– Ενσωμάτωση συστημάτων ΓΑΘ σε πόλεις – Ανασκόπηση των εμποδίων εγκατάστασης
– Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας

Στο τέλος, θα λάβει χώρα στρογγυλό τραπέζι με ερωτήσεις επί των αποτελεσμάτων της ημερίδας.

Η εκδήλωση απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διοικητικούς υπαλλήλους εμπλεκόμενους σε προγράμματα και αδειοδότηση τεχνικών έργων, τεχνικό προσωπικό Δήμων και Περιφερειών (μηχανικούς, γεωλόγους και λοιπούς υπαλλήλους ειδικούς σε θέματα τεχνολογίας και αξιολόγησης προτάσεων ιδιωτικών έργων Α.Π.Ε).

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη, ενώ θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ατόμων.

Για το πρόγραμμα της ημερίδας και τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο του ΚΑΠΕ:
http://www.cres.gr/kape/calendar/hmerides.htm

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα κάτωθι τηλέφωνα του ΚΑΠΕ:
κα Ν. Θεοδωράκου τηλ. 210 6607416, φαξ: 210 6603301, e-mail: ntheod@cres.gr
κος Α. Γκούμας, τηλ.: 210 6607424, φαξ: 210 6603301, e-mail: agoumas@cres.gr

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply