Απολογιστική Ημερίδα ΤοπΣΑ “ΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ”

Τα αποτελέσματα της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015 στην απολογιστική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Άρτας.

Στην εκδήλωση, αναπτύχθηκαν οι τέσσερις νέες επιδοτούμενες δράσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ και παραδόθηκαν 11 επιχειρηματικά πλάνα σε ωφελούμενους του έργου, που αφορούσαν τη σύσταση νέων επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων.

Ο καθηγητής του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου κ. Χρυσόστομος Στύλιος παρουσίασε αναλυτικά τα αποτελέσματα του έργου.

Όπως επισήμανε, 37 ωφελούμενοι ολοκλήρωσαν πλήρως όλες τις Δράσεις της Πράξης, και καταρτίστηκαν:

– 9 επιχειρηματικά πλάνα για την ίδρυση νέας ατομικής επιχείρησης,
– 1 επιχειρηματικό πλάνο για ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης και
– Δύο (2) επιχειρηματικά πλάνα για επέκταση δραστηριοτήτων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) προσλήψεις μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ, ενώ ένας ωφελούμενος προσελήφθη σε παράρτημα μεγάλης επιχείρησης κάνοντας χρήση του βιογραφικού σημειώματος, που ετοιμάστηκε μέσω της Δράσης Συμβουλευτικής.

Στο πλαίσιο της πράξης, κατασκευάστηκε Ηλεκτρονική Πλατφόρμα στην οποία αποτυπώνεται η προσφορά και η ζήτηση εργασίας σε τοπικό επίπεδο και λειτουργεί στο διαδικτυακούς τόπους του προγράμματος ΤοπΣΑ www.topsa-arta.gr και του Επιμελητηρίου Άρτας www.e-artas.gr στο σύνδεσμο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ.

Με την εφαρμογή αυτή παρέχεται στους ωφελούμενους- ανέργους της Πράξης ΤοπΣΑ της Α/Σ Ανάπτυξη Απασχόληση Νομού Άρτας ενημέρωση για τις ευκαιρίες απασχόλησης και στις επιχειρήσεις η δυνατότητα αναζήτησης του κατάλληλου προσωπικού, αλλά και ανάρτησης αγγελίας για τις θέσεις που διαθέτουν.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply