Απογραφή για τον ζωικό πληθυσμό 2019

Ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως 15 Δεκεμβρίου η απογραφή ζωικού πληθυσμού σ’ ολόκληρη την Ήπειρο για το έτος 2019.

Η απογραφή αφορά τους αιγο-προβατοτρόφους, χοιροτρόφους, βοοτρόφους και πτηνοτρόφους, στους οποίους το τμήμα Κτηνιατρικής περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι είναι υποχρεωτική.

 

Tags: