Απελευθέρωση χελιών σε Λούρο και Άραχθο ποταμό

Εμπλουτισμό των ποταμών Λούρου και Αράχθου με γόνο χελιών, αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας. Τα οικοσυστήματα των ποταμών αυτών θεωρούνται ευνοϊκά για την επιβίωση του χελιού και τηρούν τις προϋποθέσεις για την ανασύσταση του αποθέματος του είδους.

Ακόμη δεν έχουν επιλεγεί τα σημεία αλλά κι ο χρόνος της απελευθέρωσης.

με πληροφορίες από ert.gr

 

Tags: