Απέχουν από τους Πλειστηριασμούς οι Συμβολαιογράφοι Ιωαννίνων

Με ανακοίνωση του ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος ενημερώνει τους πολίτες για την αποχή των μελών του Συλλόγου από τους Πλειστηριασμούς.

«Την 13-10-2017 συνεκλήθη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία αποφάσισε:

Την αποχή των συμβολαιογράφων του Εφετείου μέχρι τις 31-12-2017, από τη διενέργεια κάθε πλειστηριασμού, συμβατικού και ηλεκτρονικού και ειδικά για τους ηλεκτρονικούς την αποχή και από όλες τις προκαταρκτικές πράξεις τους, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων μετατροπής των συμβατικών πλειστηριασμών σε ηλεκτρονικούς.

Ειδικότερα Ζητούμε:

1) Την προστασία και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας των συμβολαιογράφων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων επί του πλειστηριασμού, από τις επιθέσεις που δέχονται από διάφορες ομάδες και στρέφονται πλέον, κατά της διενέργειας οποιουδήποτε πλειστηριασμού και τη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου από τα εντεταλμένα, προς τούτο, όργανα της Πολιτείας, για την τήρηση της τάξης και τη νομιμότητα της διαδικασίας.

2) Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.

3) Την διενέργεια των πλειστηριασμών, συμβατικών και ηλεκτρονικών, σε δικαστική αίθουσα, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων.

4) Την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μία (1) ημέρα την εβδομάδα και όχι διαζευκτικά Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή, όπως προβλέπεται σήμερα, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου της όλης διαδικασίας.

5) Τη μεταβίβαση της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη λειτουργία της υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη του Υπουργείου.

6) Την λήψη μέτρων από την κυβέρνηση, για την καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

Για τη λήψη απόφασης για τη διακοπή ή τη συνέχιση της αποχής θα συγκληθεί και θα αποφασίσει νέα Γενική Συνέλευση.»

 

Tags:

,