Απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταταχθέντων Εκπαιδευτικών του Ν. 4172/13 προς τον κ. Στέφο

epirusnewsΑνοικτή Επιστολή:

Αξιότιμε κ. Βουλευτά,
Αξιότιμε κ. Στέφο,

Επειδή υπέπεσε στην αντίληψή μας σχετικό άρθρο σας για τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων του Ν.4172/2013, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή, για να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο εμπεριέχει τρεις σημαντικές ανακρίβειες:

Η πληροφορία που σας μετέφεραν ότι «η εφαρμογή των συγκεκριμένων μετατάξεων κατέστησε τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Ξένων Γλωσσών) σε εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας, στερώντας τους το δικαίωμα μετάθεσης αλλά και απόσπασης στον τόπο συμφερόντων τους» ΔΕΝ ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αφού φέτος το ποσοστό των μεταθέσεων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς ικανοποιήθηκε το 87% των αιτήσεων μετάθεσης των συναδέλφων των κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ16 (Αγγλικής και Μουσικής) και το 45% του κλάδου ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής. Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό των αιτήσεων μετάθεσης που ικανοποιήθηκαν ήταν 45% για τον κλάδο ΠΕ06, 8,5% για τον κλάδο ΠΕ16 και 3% για τον κλάδοΠΕ11. Επομένως δόθηκαν διπλάσιες μεταθέσεις στον κλάδο ΠΕ06, δεκαπλάσιες στον κλάδο ΠΕ16 και δεκαπενταπλάσιες στον κλάδο ΠΕ11 !!!

2. Επιπλέον, όπως επισήμως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, διενεργήθηκε φέτος έλεγχος των μορίων των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν με διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων του Ν.4172/2013, κατά τον οποίο ευρέθησαν 247 δηλώσεις με περισσότερα μόρια και 208 με λιγότερα και «για τα λάθη αυτά δεν υπάρχει και δεν καταλογίζεται δόλος». Ως εκ τούτου το ζήτημα ελέγχου της νομιμότητας των υποχρεωτικών μετατάξεων έχει λήξει οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα) και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ 1886/1966, 1396/1965, 1106/1962). Επιπλέον, το ζήτημα της μη απόδοσης οργανικών θέσεων αφορά τους κλάδους όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, μουσικής, φυσικής αγωγής, πληροφορικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής) και όχι μόνο τις ειδικότητες εικαστικών και πληροφορικής οι εκπαιδευτικοί των οποίων έχετε την λανθασμένη εντύπωση ότι μετατέθηκαν από την Δ.Ε. στη Π.Ε. Και οι εκπαιδευτικοί των προαναφερθεισών ειδικοτήτων ΔΕΝ μετατέθηκαν αλλά μεταταχθήκαν από την Δ.Ε. στην Π.Ε. με το Ν. 4172/13. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να συνεχίζεται η σύγχυση μεταξύ δυο εντελώς διαφορετικών υπηρεσιακών μεταβολών δηλαδή μεταξύ της μεταθέσεως και της μετατάξεως .

Οι ειδικές διατάξεις της παρ.11 του 82 του Ν.4172/2013 «περί υποχρεωτικών μετατάξεων» ίσχυσαν εφάπαξ και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2013-14, (καθορίζοντας εφάπαξ, αποκλειστικά και οριστικά το νομικό καθεστώς της ΠΡΟΕΧΟΥΣΑΣ υπηρεσιακής μεταβολής η οποία επήλθε στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, δηλαδή της ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ – μετάστασης από μια βαθμίδα εκπαίδευσης σε άλλη ή την Διοίκηση, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ από την ΜΕΤΑΘΕΣΗ δηλαδή την υπηρεσιακή μεταβολή που αφορά τον ΤΟΠΟ παροχής της υπηρεσίας του ευρισκομένου ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ εκπαιδευτική βαθμίδα ) και ως εκ τούτου από το έτος 2014-2015 και εντεύθεν δεν έχουν εφαρμογή.

3. Προς ενημέρωσή σας, σας πληροφορούμε ότι για την οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών των λεγόμενων «κοινών ή προϋφιστάμενων ειδικοτήτων στη Π.Ε.» (αγγλικής γλώσσας, μουσικής και φυσικής αγωγής) συστήθηκαν προσφάτως, με την υπ’ αριθ. 129468/Ε1/14-8-2015 (ΦΕΚ 1719Β’/17-8-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 1686 νέες οργανικές θέσεις στις οποίες βεβαίως πρέπει να προστεθούν οι προϋφιστάμενες οργανικές θέσεις που κενώθηκαν πρόσφατα, λόγω συνταξιοδοτήσεων και μεταθέσεων άλλων συναδέλφων τους.
Εξάλλου, οι κλάδοι των υπολοίπων πέντε «μη κοινών ή νεοεισαχθέντων ειδικοτήτων στη Π.Ε.» (γαλλικής, γερμανικής, πληροφορικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής) έχουν ήδη συσταθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την υπ’ αριθ. 50200/Δ1/4-5-2012 (ΦΕΚ 1493Β’/4-5-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Με την παραπάνω μάλιστα Κοινή Υπουργική Απόφαση, έχουν συσταθεί και οργανικές θέσεις : 200 θέσεις για τον κλάδο της Γαλλικής Γλώσσας, από 100 θέσεις για τους κλάδους της Γερμανικής Γλώσσας και των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (Εικαστικών), 60 θέσεις για τον κλάδο των Θεατρικών Σπουδών και 480 θέσεις για τον κλάδο της Πληροφορικής. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι στην εν λόγω απόφαση προβλέπεται ότι οι εν λόγω θέσεις προορίζονται να καλυφθούν αποκλειστικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι οποίες παραδόξως ΔΕΝ έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα !

Όμως, αντιθέτως, το Σεπτέμβριο του 2015, η Υπηρεσιακή Υπουργός Παιδείας, εξέδωσε την υπ’ αριθ.137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιο με την οποία απηύθυνε εντολή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών ( ήτοι στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουργείου) να τοποθετήσουν τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σύνολό τους, σε προσωρινές θέσεις, κατά παράβαση των διατάξεων των Π.Δ/των 50/1996 και 100/1997 και του Ν.3848/2010, μολονότι υφίστανται οργανικά κενά στα οποία αυτοί δικαιούνται να τοποθετηθούν οριστικά.

Τονίζουμε ότι η προσωρινή τοποθέτηση ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών, μολονότι υφίστανται κενές οργανικές θέσεις για την οριστική τοποθέτησή τους, αντίκειται στις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 15 του Π.Δ/τος 50/1996, οι οποίες επιτάσσουν ότι όλες οι προαναφερθείσες κενές οργανικές θέσεις πρέπει να διατεθούν άμεσα για την οριστική τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών, που δεν έχουν οργανική θέση σε σχολείο (δηλαδή είναι στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-ΠΥΣΠΕ).

Εν κατακλείδι, θέτουμε υπ’ όψιν σας τα παρακάτω εύλογα και νόμιμα αιτήματα, τα οποία σας καλούμε να υποστηρίξετε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 προβλέπουν επίσης τόσο την τοποθέτηση σε υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις όσο και σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, τη σύσταση και απόδοση στους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς ισάριθμων οργανικών θέσεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η υποχρέωση της σύστασης των οργανικών θέσεων για τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίστηκε και εκφράστηκε διαχρονικά από τη Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας, στα πλαίσια της συνέχειας του κράτους, με τις υπ’ αριθ. Γ.Υ.11314/31-10-2014 και 25614/Ε1/16-02-2015 εγκυκλίους του, βάσει των οποίων κλήθηκαν οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της περιοχής μετάταξής τους :

Να ανακληθεί η υπ’ αριθ.137644/Ε1/3-9-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και να διενεργηθούν απρόσκοπτα οι οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών των κοινών ή προϋφιστάμενων ειδικοτήτων στη Π.Ε., (αγγλικής γλώσσας, μουσικής και φυσικής αγωγής), που βρίσκονται στη διάθεση, τόσο στις προϋφιστάμενες όσο και στις νέες οργανικές θέσεις.

Να διατεθούν οι οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί με την 50200/Δ1/4-5-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση και έκτοτε παραμένουν κενές, στους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς των μη κοινών ή νεοεισαχθέντων ειδικοτήτων στη Π.Ε. (γαλλικής γλώσσας, γερμανικής γλώσσας, πληροφορικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής).

Να συσταθούν επιπρόσθετες οργανικές θέσεις, ώστε να τοποθετηθούν οριστικά στο σύνολό τους όσοι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί δεν θα καλυφθούν από τις ήδη διαθέσιμες οργανικές θέσεις, καθότι αυτή η υποχρέωση απορρέει απευθείας από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν.4172/2013, οι οποίες προβλέπουν τη μετάταξη σε κενές ή συνιστώμενες οργανικές θέσεις.

Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι ο αριθμός των συσταθησόμενων οργανικών θέσεων θα πρέπει να καλύπτει επίσης ΟΛΟΥΣ τους προϋφιστάμενους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς οργανική θέση, συναδέλφους των κλάδων αγγλικής γλώσσας, μουσικής και φυσικής αγωγής, όπως αρμόζει σε κάθε ευνομούμενη πολιτεία, που σέβεται, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, τους νόμους που ψηφίζει ή τις εγκυκλίους που εκδίδει προσφέροντας, το ελάχιστο, την εργασιακή ασφάλεια στους μετέχοντες στη μετάδοση της γνώσης στις μελλοντικές γενιές.

Ο επιτυχημένος θεσμός των δημοτικών σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) πρέπει να επεκταθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα δημοτικά σχολεία, διότι υφίσταται η αδήριτη ανάγκη να αναβαθμιστεί η δημόσια παιδεία και να ανακουφιστεί ο προϋπολογισμός των οικογενειών από τις δαπάνες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των παιδιών τους. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστούν επαρκείς οργανικές θέσεις ειδικοτήτων για όλους τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς (μεταταχθέντες και προϋφιστάμενους) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών τους θα λυθεί δίκαια και ανθρώπινα.

Φρονούμε ότι όλες οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της εγκυκλίου για τις μεταθέσεις-τοποθετήσεις του επόμενου σχολικού έτους 2016-17, καθότι στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να εξετάσει το σύνολο των αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης που υποβλήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων το Νοέμβριο του 2014 και να τους τοποθετήσει σε κενές οργανικές θέσεις μαζί με τους συναδέλφους μας που μετατέθηκαν πρόσφατα, σύμφωνα ΠΑΝΤΑ με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς τον τρόπο τοποθέτησης, τις διατάξεις δηλαδή των Π.Δ 50/1996 και 100/1997.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η Συντονιστική Επιτροπή των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν.4172/2013

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply