Απάντηση της 6ης ΥΠΕ στον ιατρό Φ. Σιάκα

Αρνείται η 6η Υ.Π.Ε. τα περί «πολιτικής δίωξης», όπως ανέφερε ο ίδιος ο ιατρός στην ανακοίνωση του. Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας η ηθικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ιδιαίτερα σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και η αντιμετώπιση φαινομένων διασπάθησης των ασφαλιστικών εισφορών που διαχειρίζεται ο ΕΟΠΥΥ ή των χρημάτων του κρατικού προϋπολογισμού είναι αναγκαία συνθήκη για την παροχή στον πολίτη των υπηρεσιών υγείας που δικαιούται.

Αυτή η κατεύθυνση ακολουθείται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους κανόνες συνταγογράφησης φαρμάκων ή συσκευών, παραπομπής σε εξετάσεις, προμήθειας υλικών κλπ. Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία διερεύνησης του πιθανού αδικήματος και η πειθαρχική διαδικασία εφ’ όσον υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις. Η ενοχή ή μη του εξεταζομένου διαπιστώνεται μόνο με την τελεσίδικη απόφαση.

Η προσπάθεια της χρηστής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων του δημόσιου συστήματος υγείας μπορεί να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα με την ενεργή συμβολή όλων όσων δικαιούνται των υπηρεσιών του.

Ως εκ τούτου, η ενδεχόμενη πολιτική ιδιότητα εμπλεκομένου σε τέτοιες υποθέσεις ιατρού, αφορά τον ίδιο και μόνο. Η άσκηση, όμως, του ιατρικού έργου του στο δημόσιο σύστημα υγείας υπόκειται υποχρεωτικά στον έλεγχο των εντεταλμένων οργάνων της πολιτείας».

 

Tags: