Άνοιξε η πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 – Όλες οι λεπτομέρειες & οι δικαιούχοι

Άνοιξε η πλατφόρμα My Business Support, στην οποία θα πρέπει να συνδεθούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4».

Σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις, στο μέτρο θα μπορούν να εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις και ευνοϊκότεροι όροι, ενώ το 50% του ποσού δεν θα επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις.

Ποιοι τη δικαιούνται

Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 281/2020, καθώς και την προϋπόθεση της παραγράφου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Διαδικασία – Πληρωμή

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης ολοκληρώνεται σε 2 βήματα:
Βήμα 1ο: Συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία εσόδων-εξόδων της επιχείρησης στην εφαρμογή «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ» στην πλατφόρμα “myBusinessSupport”. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών, διότι μετά την οριστικοποίησή τους δεν είναι δυνατή η τροποποίησή τους.

Βήμα 2ο: Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης στην εφαρμογή «ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΟΥ», πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί οριστικοποιημένη αίτηση χορήγησης μέσω της πλατφόρμας «myBusinessSupport», και ειδικότερα μέσω της εφαρμογής «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4: ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ».

Σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης της αίτησης, η αίτηση τροποποιείται μόνο αυθημερόν.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, ενώ οι πληρωμές αναμένοται μέσα στην επόμενη εβδομάδα για τους πρώτους.

 

Tags:

,