Ανακοίνωση Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκόρριζου Άρτας

Από τον Τ.Ο.Ε.Β. Γλυκόρριζου Άρτας γίνεται γνωστό ότι, από 2 Ιουνίου 2015 θα παροχετεύσει νερό στο δίκτυο για άρδευση κτημάτων και καλλιεργειών.

Ειδοποιούνται οι καλλιεργητές μέλη του Οργανισμού, όπως φροντίσουν από την παραπάνω ημερομηνία να έχουν τις κόφτρες τους κλειστές για αποφυγή πλημμυρών.

Γίνεται γνωστό ότι τα τέλη άρδευσης ανέρχονται στα Τριάντα Δύο (32,00€) ανά στρέμμα.

Παρακαλούνται οι καλλιεργητές – μέλη του Οργανισμού:
– Να εξοφλήσουν τις εισφορές τους από το Πρώτο Νερό
– Να προσκομίσουν στον Οργανισμό τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ώστε να εκδίδονται σωστά τα Τριπλότυπα Γραμμάτια Είσπραξης, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν ως παραστατικό για φορολογικούς λόγους.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply