Ανακοίνωση Πρύτανη Γ. Καψάλη σχετικά με τη δημιουργία ντοκιμαντέρ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι συνεντεύξεις και η τηλεοπτική κάλυψη στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σκοπό τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ, που θα αναδεικνύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και τη συνολική ταυτότητα του Ιδρύματος.

Το υλικό που παρήχθη, χωρίς κανένα απολύτως κόστος για το Πανεπιστήμιό μας, θα τεθεί και στη διάθεση του Ιδρύματος για αξιοποίησή του.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, καθώς και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος, που συμμετείχε στη διαδικασία αυτή, για την άμεση ανταπόκρισή τους και την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

 

Tags: