Αναγνώστης: Υπερήλικες δυσκολεύονται να πρόσπελάσουν το σπίτι τους

Αναγνώστης μας ενημερώνει για υπηρήλικες με κινητικές δυσχέρειες που δυσκολεύονται να προσπελάσουν το σπίτι τους λόγω των εκτελούμενων έργων στη Λ. Νιάρχου.

Ο αναγνώστης παρακαλεί προς κάθε κατεύθυνση έτσι ώστε να δοθεί λύση για να μην έχουν δυσκολίες πρόσβασης οι υπερήλικες συμπολίτες.

 

Tags: