Ανάδοχος για τη Λεωφόρο Νιάρχου – Προχωρούν οι διαδικασίες

Αναδείχθηκε ανάδοχος με 42,4% έκπτωση για την κατασκευή του έργου της Λεωφόρου Νιάρχου στα Ιωάννινα. Ο ανάδοχος είναι η εταιρεία «Εργοδυναμική Πατρών» και αναδείχθηκε μετά από διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο, η Λεωφόρος Νιάρχου έχει μήκος 4,5 χιλιομέτρων και συνδέει την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με την περιοχή Πεδινής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια Ευρώ και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.

Ο νέος δρόμος θα περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, παράπλευρο οδικό δίκτυο και κάθετες οδούς, πεζόδρομο με ποδηλατόδρομο στη δυτική οριογραμμή και πεζοδρόμιο στην αριστερή οριογραμμή της, έναν πλήρη ανισόπεδος κόμβο σύνδεσης με την περιφερειακή οδό Ιωαννίνων, πέντε ισόπεδους κόμβους κυκλικής μορφής (roundabout), τεχνικά έργα απορροής ομβρίων και αποχέτευσης οδού, εργασίες σήμανσης, ασφάλισης και ηλεκτροφωτισμού. Επίσης, περιλαμβάνονται οι μετατοπίσεις των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και ΔΕΥΑΙ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να κατασκευαστούν:

 • Βασική Αρτηρία με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, διαχωρισμένες με κεντρική νησίδα και πεζοδρόμησή της επί των κυκλικών κόμβων.
 • Πεζόδρομος με ποδηλατόδρομο στη δυτική οριογραμμή της βασικής αρτηρίας και πεζοδρόμιο σε όλο σχεδόν το μήκος της αριστερής οριογραμμής.
 • Παράπλευρο οδικό δίκτυο εκατέρωθεν της βασικής αρτηρίας της οδού Νιάρχου και κάθετων οδών για την αποκατάσταση του παράπλευρου οδικού κυκλώματος.
 • Πλήρης Ανισόπεδος Κόμβος σύνδεσης της οδού με την Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων (με υπερύψωση της Περιφερειακής Οδού) και εξυπηρέτηση όλων των συνδυασμών κίνησης.
 • Πέντε Ισόπεδοι Κόμβοι κυκλικής μορφής (roundabout):
  –στη σύνδεση της οδού με την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτας,
  – στη διασταύρωση με οδό Καραϊσκάκη για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών,
  – στη σύνδεση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου,
  – στη σύνδεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
  – στην είσοδο του οικισμού Πεδινής.
 • Κιβωτοειδής οχετός υπό τον άξονα της οδού που θα παραλαμβάνει όλα τα όμβρια της περιοχής, σε υποκατάσταση των ανοικτών αποστραγγιστικών τάφρων που διήκουν σήμερα στο δυτικό όριο της οδού.
 • Τεχνικά έργα συλλογής των επιφανειακών ομβρίων και αποχέτευσης οδού.
 • Έργα Σήμανσης – Ασφάλισης και Ηλεκτροφωτισμού.

 

Tags:

, , , , ,