Ανάδειξη νέου Προεδρείου – μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κόνιτσας

Σε ήρεμο κλίμα πραγματοποιήθηκαν στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή 05/03/2017, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου, καθώς και των νέων μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη θέση του Προέδρου παρέμεινε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ρόμπολος Γεώργιος, στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ντάφλης Δημήτριος, ενώ στη θέση του Γραμματέα εκλέχθηκε ομόφωνα ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Καράτζιος Διονύσιος, μετά την επιλογή της ελάσσονος μειοψηφίας να μην προτείνει υποψήφιο.

Για την Οικονομική Επιτροπή εκλέχθηκαν:

Ως τακτικά μέλη:

Από την πλειοψηφία, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαϊτανίδη-Νίνου Ελένη, Δημάρατου Αικατερίνη, Κοντογιάννης Χαρίλαος, Παρασκευάς Χαρίλαος.
Από την μείζονα μειοψηφία, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σπανός Βασίλειος και Παγανιάς Κωνσταντίνος.

Ως αναπληρωματικά μέλη:

Από την πλειοψηφία, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Καλλιντέρης Γεώργιος, Κίτσιος Σταύρος και Παφίλης Ιωαννης.
Από την μείζονα μειοψηφία, η Δημοτική Σύμβουλος: Γκότζου Ελένη.
Από την ελάσσονα μειοψηφία, ο Δημοτικός Σύμβουλος: Σδούκος Δημήτριος.

Για τη συνέχιση του αποδοτικού τους έργου, με απόφαση Δημάρχου, παρέμειναν ασκούντες τα καθήκοντά τους, στα οποία είχαν ορισθεί από την αρχή της Δημοτικής Θητείας και μέχρι 31 Μαρτίου 2018, οι Αντιδήμαρχοι:

Παρασκευάς Χαρίλαος ως Αντιδήμαρχος Έργων, η Αντιδήμαρχος Δημάρατου Αικατερίνη ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η Αντιδήμαρχος Γαϊτανίδη-Νίνου Ελένη ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Αντιδήμαρχος Παφίλης Ιωάννης ως Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και ο Αντιδήμαρχος Καλλιντέρης Γεώργιος ως Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Tags: