Ακυρώθηκε η “Εθελουσία” της ΔΕΥΑΙ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση λόγω παράβασης νόμου

Με πράξη που υπογράφει ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Μιχελάκης η οποία αναρτήθηκε σήμερα στο σύστημα «Διαύγεια», ακυρώνεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ με την οποία χορηγούνταν υψηλότατες αποζημειώσεις σε εργαζόμενους της επιχείρησης για να αποχωρήσουν εθελουσίως.

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση:«Επειδή η εξεταζόμενη αρ. 324ΟΕ/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. πάσχει και πρέπει να ακυρωθεί προεχόντως για τον λόγο ότι λήφθηκε την 30-08-2019, κατά την ισχύ της προσωρινής αναστολής κάθε διαδικασίας υπηρεσιακής μεταβολής, συνεπώς και κατά την ισχύ της προσωρινής αναστολής της διαδικασίας της εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. και πρέπει η αυτή να ακυρωθεί για παράβαση νόμου.

Για τους λόγους αυτούς:

Ακυρώνουμε την αρ. 14/324ΟΕ/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων με θέμα: «Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΙ» κατά το μέρος της που αφορά στην εθελούσια έξοδο των αναφερόμενων στην απόφαση εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. ως μη νόμιμη, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας.»

Σημειώνεται ότι οι πέντε εργαζόμενοι θα λάμβαναν συνολικά 342.225,37 Ευρώ, ποσό το οποίο θεωρείται εξαιρετικά υψηλό.

Σύμφωνα με την απόφαση, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

Tags: