Αγρυπνία στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας στην Ανατολή Ιωαννίνων

«Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας ὅτι τὴν Τετάρτη, 11 Ἰουλίου 2018 καὶ ὥρα 9:00 μ.μ., θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Ἀνατολῆς Ἱερά Ἀγρυπνία μετʾ Ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παïσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.»

 

Tags: