5ο Γυμνάσιο: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων προχωρά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού, Εκπόνησης Μελετών & Προμηθειών ανέδειξε τον ανάδοχο του έργου. Σε όλες τις μελέτες για την κατασκευή νέων διδακτηρίων λαμβάνεται μέριμνα για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply