3,4 εκ. Ευρώ κέρδη για την Τράπεζα Ηπείρου – Πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε χθες στα Ιωάννινα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Η φετινή Γενική Συνέλευση συμπίπτει με τη χρονιά που η τράπεζα συμπλήρωσε 40 συνολικά χρόνια λειτουργίας αλλά και με τα 4 χρόνια παρουσίας του στρατηγικού επενδυτή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.

Από τον απολογισμό πεπραγμένων που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Τράπεζας κος Κ. ΖΩΝΙΔΗΣ αλλά και από την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κο ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ και την προοπτική της Τράπεζας από τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ι.ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ, προκύπτει ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται μετά την έξοδο από το μνημόνιο αλλά και τις αλλαγές στο τραπεζικό περιβάλλον.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ στο κλείσιμο του 2018 παρουσίασε:

  • Ισχυρή συνεταιριστική και κεφαλαιακή βάση και αυξημένη ρευστότητα με τη συμμετοχή και την καθοριστική στήριξη του Στρατηγικού μας Επενδυτή, του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.
  • Αύξηση του αριθμού των Συνεταίρων σε περισσότερους από 17.000.
  • Αύξηση του Ενεργητικού τη Τράπεζας στα 251,12 εκατ.€
  • Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων στα 18,71 εκατ.€
  • Αύξηση των Καταθέσεων σε 221 εκ € και των Χορηγήσεων σε 241 εκ €
  • Μείωση των δανείων σε καθυστέρηση
  • Αύξηση του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας
  • Αύξηση των διαθέσιμων σε 52 εκ €
  • Εμφάνιση σημαντικής οργανικής κερδοφορίας 3,4 εκ € προ προβλέψεων.

 

Tags: