288,7 δισ. Ευρώ τα δάνεια των Εταίρων από το 2010 μέχρι σήμερα

«Έρχονται» νέα αυξημένα κονδύλια συνοχής ύψους 21,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2027

Η Ελλάδα έχει λάβει από το 2010 μέχρι σήμερα (Οκτ. 2018) χρηματοδοτική συνδρομή από τους Ευρωπαίους εταίρους της με τρία διαφορετικά προγράμματα. Το τελευταίο ήταν το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής του ΕΜΣ που υπέγραψαν στις 20 Αυγούστου 2015 οι ελληνικές αρχές και, εξ ονόματος του ΕΜΣ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνολικά, από το 2010 έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα 288,7 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων. Σ’ αυτό το ποσό περιλαμβάνονται 256,6 δισ. ευρώ από τους Ευρωπαίους εταίρους της και 32,1 δισ. ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας στις 20 Αυγούστου 2018.

Παράλληλα με το εν λόγω πρόγραμμα, τον Ιούλιο του 2015, η Επιτροπή δρομολόγησε το σχέδιο για ένα «Νέο ξεκίνημα για την εργασία και την ανάπτυξη στην Ελλάδα», με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στην Ελλάδα. Με τη βοήθεια των έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο του σχεδίου, η Ελλάδα είναι πλέον μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ και, για την περίοδο 2014-2020, έχει ήδη λάβει περίπου 16 δισ. ευρώ από διάφορες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με ποσοστό που ξεπερνά το 9% του ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2017.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στην πρώτη θέση των δικαιούχων χωρών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), που προβλέπεται στο σχέδιο Γιούνκερ, σε σχέση με το ΑΕΠ της. Το EFSI αναμένεται στο εξής να κινητοποιήσει περίπου 11 δισ. ευρώ σε επενδύσεις και να στηρίξει πάνω από 20.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Στις 29 Μαΐου 2018, στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή πρότεινε κονδύλια συνοχής ύψους 21,7 δισ. ευρώ για την Ελλάδα. Η πρόταση αυτή συνιστά αύξηση των κονδυλίων συνοχής προς τη χώρα τη στιγμή που ο συνολικός προϋπολογισμός των πολιτικών συνοχής μειώνεται, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

 

Tags: