15 Υποτροφίες από τα Αρσάκεια Σχολεία

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία) προκηρύσσει 15 υποτροφίες για μαθητές δημοσίων σχολείων οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη γυμνασίου και την Α΄ τάξη λυκείου. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα μαθήματα τής Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ οι επιτυχόντες θα συμμετάσχουν σε προφορική συνέντευξη.

Τα Αρσάκεια Σχολεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις αρχές και την παράδοσή τους, απευθύνονται στο σύνολο τής ελληνικής κοινωνίας. Επιθυμία τους είναι η παροχή τής δυνατότητας σε κάθε παιδί, που διακρίνεται από έφεση στα γράμματα και πόθο καλλιέργειας και μόρφωσης, να απολαύσει τα αγαθά τής Παιδείας που αυτά τα Σχολεία προσφέρουν. Παράλληλα στοχεύουν στην εμφύσηση τού πνεύματος τής αριστείας μέσα από την καλλιέργεια τής άμιλλας και στην παροχή κινήτρων για την εκδίπλωση των ενδοατομικών δυνατοτήτων τού νέου ανθρώπου.

Με αυτό το πνεύμα, το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας αποφασίζει να προκηρύξει 15 υποτροφίες αριστείας για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου τού προσεχούς Σχολικού έτους 2019-2020, στα Αρσάκεια Γυμνάσια και Λύκεια Ψυχικού, Εκάλης, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε μαθητές/-ήτριες τής ΣΤ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου δημοσίων σχολείων και αφορούν σε πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα. Αυτή η απαλλαγή θα διατηρείται καθ΄ όλο το διάστημα των σπουδών, εφόσον έκαστος των ως άνω μαθητών/-τριών κάθε Σχολικό έτος συγκεντρώνει μέσο όρο βαθμολογίας στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 18,5 και άνω και έχει εξαίρετο ήθος.

 

Tags: