Συνεργασία Περιφέρειας και Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Η Περιφέρεια Ηπείρου υπέγραψε ως φορέας – χρήστης, «Μνημόνιο Συνεργασίας» με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την υποβολή προτάσεων από δέκα ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος στο πρόγραμμα «Νέα Γνώση» του Π.Ε.Π. Ηπείρου.

Οι υποβληθείσες προτάσεις καλύπτουν σχεδόν όλους τους επιλέξιμους τομείς της προκήρυξης «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», «Υγεία», «Περιβάλλον, Ενέργεια, Υδατικοί πόροι» κλπ., ενώ από την πλευρά της Περιφέρειας Ηπείρου παρασχέθηκε κάθε δυνατή συνδρομή ώστε να εξασφαλιστεί στο μέγιστο βαθμό η πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών της περιοχής μας.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply