Ψήφισμα εργαζομένων Ι.Γ.Μ.Ε. Ηπείρου

Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ ανησυχούν ιδιαίτερα για την πορεία και το μέλλον του ΙΓΜΕ και πραγματοποιούν αγωνιστική απεργιακή κινητοποίηση στο ΥΠΕΚΑ. Στα πλαίσια αυτής της κινητοποίησης, οι εργαζόμενοι της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου διαμαρτύρονται για:

  • Την ελλειμματικότητα των Τακτικών Προϋπολογισμών 2010, 2011
  • Την μη προώθηση των έργων και
  • Την έλλειψη προσωπικού που είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Περιφέρεια.

Ζητάμε από την Περιφέρεια, την Αντιπεριφέρεια και τους τοπικούς φορείς να διεκδικήσουν λύσεις για το ΙΓΜΕ  από το ΥΠΕΚΑ, να στηρίξουν και να προβάλουν τον αγώνα των εργαζόμενων στο ΙΓΜΕ.

Η Τοπική Επιτροπή

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply