Χ. Γκόκας για το σχέδιο νόμου “Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις” του Υπουργείου Οικονομικών

ΠΑΣΟΚΓια την ανάγκη υλοποίησης ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης για το κράτος, την οικονομία και την κοινωνία, προσαρμοσμένου στις συνθήκες του σήμερα, το οποίο θα επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή το σχέδιο νόμου για τις φορολογικές διαδικασίες ο βουλευτής τονίζει την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος που θα καλύπτει όλα τα πεδία φορολόγησης, θα είναι σταθερό, δίκαιο, απλό και αναπτυξιακό προσθέτοντας πως «κύριος στόχος πρέπει να είναι ο εντοπισμός και η φορολόγηση όλων των εισοδημάτων, ακόμα και αυτών που μπορεί να αφορούν στο παρελθόν, κατ’ αρχήν για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και στη συνέχεια για τη διάθεση πόρων με στόχο την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτό της ανεργίας που είναι το κορυφαίο απ’ αυτά».

Ειδικότερα ως προς τους στόχους και τις προβλέψεις του νομοσχεδίου τονίζει την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας, μέσα στο αυστηρό πλαίσιο των φορολογικών ελέγχων που θεσπίζονται, ιδιαίτερα ως προς τα κριτήρια επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, τα οποία όπως σημειώνει «πρέπει να δημοσιοποιούνται, γιατί ο βασικός στόχος είναι να μην υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις».

Τοποθετείται συγκεκριμένα επί διαφόρων θεμάτων όπως:
– για την οριστικοποίηση της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο καθώς και του χρόνου διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων, προτείνοντας η υποχρέωση της πενταετούς διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων να ισχύσει από 1.1.2014,
– για τον διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου και τον συμψηφισμό οφειλών ή χρεών του δημοσίου προς τον φορολογούμενο, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τη θέσπιση διατάξεων που θα ρυθμίζουν το θέμα του συμψηφισμού,
– για την αναδρομική μείωση προστίμων και την αναγκαστική εκτέλεση της είσπραξης οφειλών προς το Δημόσιο, όπου προτείνει να μπουν συγκεκριμένα όρια για την εφαρμογή της διάταξης, όπως το ύψος των οφειλών και εισοδηματικά κριτήρια και να προσδιοριστεί το απαραίτητο πλαίσιο για την αποτροπή αυθαίρετων ενεργειών από την πλευρά της φορολογικής διοίκησης.

Ο βουλευτής όσον αφορά την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων ζήτησε, για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς, να υπάρξει «ενιαία καταληκτική ημερομηνία για όλες τις φορολογικές δηλώσεις, κάτι που να μπορεί να επιτρέπει στον φορολογούμενο και στους επαγγελματίες φοροτεχνικούς να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία».

Τέλος, επισημαίνει για άλλη μια φορά το ζήτημα της εσφαλμένης κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού σε αρκετές πρωτεύουσες νησιωτικών και ηπειρωτικών νομών, ζητώντας από τον Υπουργό Οικονομικών την επανεξέταση του ζητήματος, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων, ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που πολλές διαδικασίες φορολογικού ελέγχου προβλέπονται στο σχέδιο νόμου.

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της ομιλίας του βουλευτή:

«« Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που για τη χώρα μας αποτελούν τη μεγάλη προτεραιότητα. Έχουμε μιλήσει για την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης για το κράτος, την οικονομία και την κοινωνία, προσαρμοσμένου στις συνθήκες του σήμερα.

Αυτά πρέπει – ή έπρεπε – να αποτελούν εθνικό στόχο με ευρύτερη πολιτική συναίνεση. Όμως, απέχουμε ακόμα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες. Πριν από λίγες ημέρες ψηφίσαμε έναν ενιαίο και περισσότερο εύχρηστο Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και σήμερα συζητάμε τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Θα ήθελα κατ’ αρχήν, λοιπόν, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά στα φορολογούμενα εισοδήματα που είναι τα ίδια γνωστά εισοδήματα από τις γνωστές σε όλους μας πηγές και το γνωστό τρόπο που προκύπτουν. Ο κύριος στόχος πρέπει να είναι ο εντοπισμός και η φορολόγηση όλων των εισοδημάτων, ακόμα και αυτών που μπορεί να αφορούν στο παρελθόν, κατ’ αρχήν για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και στη συνέχεια για τη διάθεση πόρων με στόχο την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτό της ανεργίας που είναι το κορυφαίο απ’ αυτά.

Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι διαπιστώνεται και με τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου η άμεση αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος που θα καλύπτει όλα τα θέματα, θα είναι σταθερό, δίκαιο και απλό, για να μπορεί να είναι και αναπτυξιακό.

Ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπει νέες τεχνικές ελέγχου των φορολογητέων εισοδημάτων –περιουσιακά στοιχεία και δαπάνες του φορολογουμένου- και είναι πιο αυστηρός στη διαδικασία είσπραξης προστίμων. Δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων από τρίτες πηγές, βάζει προθεσμίες και προσδίδει συγκεντρωτικό χαρακτήρα στην άσκηση της φορολογικής διοίκησης, με κεντρικό και ανεξάρτητο το ρόλο του Γενικού Γραμματέα Εσόδων. »»

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply