Υψηλά ποσοστά τοξικότητας στη λίμνη Ζηρού

Απαγόρευση οποιασδήποτε αλιευτικής δραστηριότητας και προστασία της λίμνης από τα υγρά και στερεά απόβλητα, που προκαλούνται από επιχειρήσεις της περιοχής, αποφασίστηκε από τους αρμόδιους φορείς Φιλιππιάδας και Πρέβεζας εξαιτίας του υψηλού επιπέδου τοξικότητας που οφείλεται στην ύπαρξη ενός κυανοβακτηρίου, σύμφωνα με μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από ειδικούς. Οι μελέτες, που είχαν διάρκεια ενός έτους, κατέληξαν στην ύπαρξη ενός κυανοβακτηρίου που αναπτύσσεται σε μεγάλο βάθος και βάφει τα νερά της λίμνης στην επιφάνειά της κόκκινα και εντοπίζεται κυρίως την άνοιξη εξαφανίζοντας κάθε μορφή ζωής στα πρώτα μέτρα βάθους. Το φαινόμενο πιθανολογείται πως οφείλεται είτε στη μετάδοση του βακτηρίου λόγω χρήσης αλιευτικών εργαλείων από άλλες μολυσμένες λίμνες είτε εξαιτίας της επικοινωνίας των επιφανειακών νερών με τη λεκάνη του ποταμού Λούρου.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply