Υπόμνημα Θ. Οικονόμου

Υπόμνημα Θανάση Οικονόμου προς τα Μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέπτονται τα Γιάννενα:

Μετά την πρόσφατη απάντηση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για μείωση της εθνικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ, η ανάλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με την Περιφερειακή Ανάπτυξη αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμη παράμετρο για την καλύτερη δυνατή έκβαση του μεγάλου εθνικού αγώνα που δίνει αυτή την περίοδο η χώρα μας.

Στις προτάσεις του Θανάση Οικονόμου προς τα Μέλη, τονίζεται ότι η Ήπειρος με τις αναξιοποίητες δυνατότητες αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, και ως εκ τούτου επισημαίνεται η ανάγκη για ολοκλήρωση των υποδομών και ένταξή τους σε ένα ενιαίο δίκτυο εθνικών και βαλκανικών μεταφορών, στη βάση της διαμόρφωσης των συνθηκών για να γίνει η Ήπειρος κέντρο των Νοτιοδυτικών Βαλκανίων. Αλλά και η προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί ώστε να ενισχυθεί η ταυτότητα της περιοχής, η οποία περιγράφεται από την πολιτιστική της παράδοση και τον φυσικό της πλούτο.

«Και οι δύο στοχεύσεις έχουν προφανή σχέση με την αναπτυξιακή μας δυναμική, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε οικονομική ανάκαμψη, θέσεις εργασίας και ένα ευρύτερο μοντέλο ποιότητας ζωής, το οποίο να αναδείξει την Ήπειρο, να ενδυναμώσει την προσπάθεια της Ελλάδας και να προστεθεί στις ευρύτερες ανταγωνιστικές δυνατότητες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας».

Οι προτάσεις, μεταξύ άλλων, αφορούν την ανάγκη ύπαρξης επιπλέον χρηματοδοτικών εργαλείων με αποκλειστική κατεύθυνση την περιφερειακή ανάπτυξη (για παράδειγμα με την έκδοση ευρωπαϊκών Ομολόγων στοχευόμενα για την ανάπτυξη) και την ενθάρρυνση επενδύσεων σε χώρες με έντονα αναπτυξιακά προβλήματα μέσω της θέσπισης Ευρωπαϊκών Κινήτρων και την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες για την είσοδο επενδύσεων από χώρες εκτός Ε.Ε, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτές.

Καταλήγει δε, με την υπογράμμιση ότι η σημερινή συγκυρία αναδεικνύει την ανάγκη με αποφασιστικότητα και ταχύτητα «να λάβουμε εκείνες τις αποφάσεις που απαιτούνται, ώστε να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, ώστε να ολοκληρώσουμε το κοινό μας όραμα μέσα στο διεθνές περιβάλλον που, εκ νέου, διαμορφώνεται».

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply