Υπουργική απόφαση για την εισαγωγή γεωργικών μηχανημάτων

Περιφέρεια ΗπείρουΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, αρμόδια για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων στον Νομό, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους εμπόρους εισαγωγής μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων και τους αγρότες που εισάγουν μόνοι τους από το εξωτερικό μεταχειρισμένους γεωργικούς ελκυστήρες ότι:

Σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμό πρωτ.Γ3Β1498/126349/12-12-2012 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ3511/Β/31-12-2012 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-09 (ΦΕΚ 1146/Β/09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων «Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων», όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ’ αριθμ. Οικ. 14924/γεβ/3789/23-12-2010 (ΦΕΚ /Β’/10) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιτρέπεται η εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε., ήδη εγκεκριμένου τύπου από την Διεύθυνση Α.Ε.Ε.& Μ.Ε., χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι τις 31/12/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 120 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply