Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για Ισότητα Φύλων

Την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» υπέγραψαν την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, οι 13 Περιφερειάρχες και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κα Στρατηγάκη παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κου Γιαννίτση και του Υφυπουργού Εσωτερικών κου Κουκουλόπουλου.

Πρόκειται για δημόσια επίσημη δέσμευση των Περιφερειών για την προώθηση της αρχής της ισότητας των Φύλων και για την υλοποίηση, εντός της επικράτειας τους, των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα.

Για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, κάθε υπογράφουσα αρχή αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για ένταξη της Ισότητας των Φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα μέσα για το σκοπό αυτό.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply