Υπογραφή συμβάσεων για «Leader» Αλιείας

Υπογράφηκαν την Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου, οι πρώτες συμβάσεις για προγράμματα του «Leader» Αλιείας που αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες κατοίκων σε περιοχές που έχουν σχέση με την αλιεία. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν από τον υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων και εκπροσώπους των αναπτυξιακών εταιρειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορούν τις περιοχές Καβάλας, Λέσβου, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με τις συμβάσεις, οι αναπτυξιακές εταιρείες θα πρέπει να εκδώσουν τοπικές προκηρύξεις προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις από τους κατοίκους των περιοχών που έχουν σχέση με την αλιεία. Το πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο μεγάλες κατηγορίες έργων και περιλαμβάνει υποδομές που βελτιώνουν το δίκτυο και ιδιωτικές επενδύσεις που μπορεί να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως μπορεί να είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, ο αλιευτικός τουρισμός και ο οικοτουρισμός. Στόχος του προγράμματος είναι να παραμείνει ο αλιευτικός πληθυσμός στις εστίες του και κυρίως οι νέοι. Τέλος, τα τοπικά προγράμματα που θα επιλεγούν έχουν χρονικό περιθώριο υλοποίησης μέχρι το 2015.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply