Υπεγράφη η σύμβαση για τη διαδραστική αίθουσα τέχνης της Γιαννιώτικης Αργυροχοΐας

Την σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Δημιουργία διαδραστικής αίθουσας ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης Αργυροχοΐας» υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος.Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση που θα υλοποιηθεί στο χώρο του ΚΕΠΑΒΙ.

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας, το οποίο για την εκτέλεσή του, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, ο οποίος αποτελεί και τον τελικό δικαιούχο. Η διαδραστική αίθουσα είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ και ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την σύμβαση ανέρχεται στις 587 χιλιάδες ευρώ.

Τα στάδια του έργου είναι τα ακόλουθα:
– ΚΤΙΡΙΟ Α: Στάδιο 1: εισαγωγική ενημέρωση για την προέλευση, ιστορικά στοιχεία, προμήθεια πρώτων υλών, βασικές τεχνικές πληροφορίες κτλ., Στάδιο 2: πλήρης παρουσίαση με προβολή των τεχνικών δημιουργίας των ασημένιων κατασκευών από πρώτη ύλη σε τελικό προϊόν, Στάδιο 3: έκθεση μηχανημάτων και εργαλείων με παρουσίαση των λειτουργιών τους, Στάδιο 4: ζωντανή παρουσίαση των βασικών διαδικασιών επεξεργασίας του ασημιού από τους τεχνίτες, σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια, Στάδιο 5: δημιουργία ομοιωμάτων κοσμήματος από τους επισκέπτες με την βοήθεια των τεχνιτών σε ειδικά μηχανήματα αργυροχοΐας.

– ΚΤΙΡΙΟ Β: Σκοπός είναι η παρουσίαση των τελικών σταδίων επεξεργασίας των ασημένιων δημιουργημάτων (κυρίως των σκευών) με συμμετοχική εργασία του επισκέπτη. Στάδιο 6: ζωντανή παρουσίαση των διαδικασιών τελικής επεξεργασίας των ασημένιων Δημιουργημάτων, Στάδιο 7: επεξεργασία φύλλων ασημιού με την τεχνική του σκαλίσματος από τον επισκέπτη Στάδιο 8: έκθεση του ετησίως βραβευμένου ασημένιου σκεύους και κοσμήματος που σηματοδοτεί και το τέλος της αίθουσας, Στάδιο 9: επίσκεψη του πρατηρίου έτοιμων ασημικών του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα παραδοθεί στον πρώτο όροφο του κτιρίου μια διαδραστική αίθουσα ιστορίας της τέχνης της Γιαννιώτικης Αργυροχοϊας. Η συνολική επιφάνεια θα είναι 634,26 τετραγωνικά.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply