Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για την αποστολή απολύσεων σε 500 υπαλλήλους του ΙΚΑ, επιτυχόντες της προκήρυξης 9Κ/2008

ΣΥΡΙΖΑΚατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, η τροπολογία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για την οριστική επίλυση του τεράστιου προβλήματος που έχει προκύψει με την αποστολή απολύσεων σε 500 υπαλλήλους του ΙΚΑ, επιτυχόντες της προκήρυξης 9Κ/2008.

Τη στιγμή που ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορές της χώρας βρίσκεται υπό διάλυση, η μνημονιακή συγκυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις λάθος πολιτικές της με νέα λάθη. Η απόλυση των 14 εργαζομένων που προσελήφθησαν με την προκήρυξη 9Κ/2008 στο ΙΚΑ Ιωαννίνων, με σκοπό να προσληφθούν οι διορισθέντες από την προκήρυξη 8Κ/2008, αλλά και αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλα τα καταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πανελλαδικά έχει προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα και στους εργαζόμενους και στον ίδιο τον Φορέα αλλά και στους χιλιάδες ασφαλισμένους του.

Με δεδομένες τις ελλείψεις σε προσωπικό υπάρχει τεράστια ανάγκη για ενίσχυση και όχι για αποστελέχωση του Φορέα. Την ίδια στιγμή και παρά τις δεσμεύσεις των αρμόδιων Υπουργών, παρακολουθούμε μια παράλογη και ατέρμονη διαδικασία απόλυσης – πρόσληψης των επιτυχόντων των δύο διαγωνισμών.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ κατέθεσε σήμερα τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την οριστική επίλυση του τεράστιου προβλήματος που έχει προκύψει.

Οι προτεινόμενες διατάξεις γίνονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος το οποίο απαιτεί την πλήρη και επαρκή στελέχωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ιδίως και βάσει των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, των ΚΕΠΑ και του ΕΟΠΥΥ.

Η προτεινόμενη λύση αναγνωρίζει τις μεγάλες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκρίνοντας την άμεση στελέχωση και από την προκήρυξη 8Κ/2008 και από την 9Κ/2008. Η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008 αίρει και τους λόγους ακύρωσης των διορισμών των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008, διότι θεραπεύεται η παραβίαση του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας-προσθήκης:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Θέμα: «Στελέχωση υπηρεσιών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΚΕΠΑ και ΕΟΠΥΥ με επιτυχόντες προκηρύξεων ΑΣΕΠ 8Κ/2008 και 9Κ/2008»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων σε διάφορους φορείς και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2008 διενεργήθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση θέσεων στην Αγροτική Τράπεζα. Οι επιτυχόντες της 8Κ/2008 για το ΙΚΑ δεν έχουν έως σήμερα διορισθεί, πλην ορισμένων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, παρόλο που δημοσιεύθηκαν πίνακες διοριστέων, ενώ 500 επιτυχόντες της 9Κ/2008, έπειτα από την άρνηση της Αγροτικής Τράπεζας να τους προσλάβει, διορίστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, βάσει του άρθρου 12 του Νόμου 3899/2010. Οι επιτυχόντες της 8Κ/2008 προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και το Διοικητικό Εφετείο αποφάσισε την άμεση απόλυση των 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ, επειδή έκρινε ότι παραβιάζεται το άρθρο 4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ των πολιτών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεραπεύεται η άδικη μεταχείριση των επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2008, οι οποίοι έως σήμερα δεν έχουν διορισθεί, και αποκαθίστανται οι διορισμένοι επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 9Κ/2008.

Οι προτεινόμενες διατάξεις γίνονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος το οποίο απαιτεί την πλήρη και επαρκή στελέχωση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ιδίως και βάσει των έκτακτων αναγκών σε προσωπικό που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, των ΚΕΠΑ και του ΕΟΠΥΥ. Η προτεινόμενη λύση αναγνωρίζει τις μεγάλες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκρίνοντας την άμεση στελέχωση και από την προκήρυξη 8Κ/2008 και από την 9Κ/2008.

Συγκεκριμένα, υπάρχει δραματική έλλειψη προσωπικού στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ιδιαίτερα στις υπηρεσίες που απονέμουν τις συντάξεις. Ο αριθμός αιτήσεων απονομών σύνταξης που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα μέχρι 30-9-2012, ανέρχεται σε 85.300 περίπου αιτήσεις για κύρια σύνταξη και 71.659 για επικουρική. Ο μέσος χρόνος αναμονής μέχρι εκδόσεως της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης φθάνει τους έντεκα μήνες για υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αττικής και Πειραιά και δέκα μήνες για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Εάν, λοιπόν, ξαφνικά αποστερηθεί η διοικητική υποδομή του ΙΚΑ τους εργαζόμενους διορισμένους της προκήρυξης 9Κ, θα καταστεί αδύνατη η διοικητική διεκπεραίωση των βασικών του λειτουργιών. Αντίθετα, οι υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, θα πρέπει να ενισχυθούν με την πρόσληψη των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008.

Ταυτόχρονα, οι εισπρακτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες που είναι τόσο κρίσιμες για την οικονομική βιωσιμότητα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού ταμείου της χώρας μαστίζονται από υποστελέχωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Επιπροσθέτως, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με τα ΚΕ.Π.Α, τα κέντρα τα οποία διαπιστώνουν και αξιολογούν την αναπηρία στα άτομα με αναπηρία. Εξήντα χιλιάδες περίπου άτομα με αναπηρία, είναι εγκλωβισμένα για πάρα πολλούς μήνες μέχρις ότου βγουν οι αποφάσεις που θα αξιολογήσουν και θα εκτιμήσουν την αναπηρία τους, με αποτέλεσμα για όλους αυτούς τους μήνες να στερούνται τη σύνταξή τους, να στερούνται τα προνοιακά τους επιδόματα και την υγειονομική τους περίθαλψη. Τα προβλήματα οφείλονται και στην έλλειψη διοικητικού προσωπικού, πέραν των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Τέλος, το Υπουργείο Υγείας δεν ανανέωσε τη σύμβαση με ιδιώτη για τη λειτουργία των γραμματειών επικοινωνίας για τα ραντεβού του ΕΟΠΥΥ και σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσής τους με δημοσίους υπαλλήλους. Λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, όμως, οι γραμματείες είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστές, με αποτέλεσμα τις ατελείωτες ουρές και την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη διορισμού των επιτυχόντων.

Η αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των επιτυχόντων της προκήρυξης 8Κ/2008 αίρει και τους λόγους ακύρωσης των διορισμών των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008, διότι θεραπεύεται η παραβίαση του άρθρου 4 του Συντάγματος.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Άρθρο 1
«Μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των οποίων ο διορισμός σε θέσεις τακτικού προσωπικού ανακαλείται με πράξη της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2013 και εφεξής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, επαναδιορίζονται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση ανάκλησης του διορισμού, στην ίδια περιφερειακή ενότητα και παύει να υπάρχει με την καθ΄οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από αυτή».

Άρθρο 2
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.3833/2010, ολοκληρώνεται η διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων σε θέσεις τακτικού προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) με την υπ’ αριθ. 8Κ/2008 προκήρυξη (ΦΕΚ 508/τ.ΑΣΕΠ/6-10-2008) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων τακτικού προσωπικού σε διαφόρους φορείς του δημοσίου τομέα, μεταξύ των οποίων και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στα υπ’ αριθ. 412/τ.Γ’/19-5-2010 και 1180/τ.Γ’/13-12-2010 Φύλλα Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, για τις κατηγορίες ΠΕ και ΔΕ αντιστοίχως, και οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν διορισθεί σε θέση της κατηγορίας τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply