Τράπεζα Ηπείρου: Προσλήψεις υπαλλήλων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, προκειμένου να προσλάβει έξι (6) υπαλλήλους, των προσόντων και ειδικοτήτων που αναφέρονται στην συνέχεια, δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους, Δημότες των Δήμων του Νομού Άρτας, μέχρι τη Δευτέρα 02/05/2011.

Διευθυντικά Στελέχη (2 άτομα):
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πιστωτικό ίδρυμα.
– Επιθυμητά προσόντα γνώση Αγγλικής Γλώσσας και γνώση χρήσης Η/Υ.

Υπάλληλοι Τράπεζας (4 άτομα):
– Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης
– Γνώση χρήσης Η/Υ
– Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε άλλη τράπεζα.
– Δημότες Δήμων του Νομού Άρτας
– Ηλικία μέχρι 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διοίκηση της Τράπεζας, Πατριάρχου Ιωακείμ 6 κ Καραπάνου – Ιωάννινα, υπεύθυνη κ. Έφη Δέντσικα τηλ. 26510.59000, και στο Επιμελητήριο Άρτας Τηλ. 26810.28728, υπεύθυνη κ. Αριστέα Αναγνωστοπούλου, για να προμηθεύονται τα έντυπα της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και της αναλυτικής προκήρυξης.

Επίσης τα έντυπα αυτά μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω INTERNET στην ιστοσελίδα μας: http://www.epirusbank.com/site/?p=560

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply