Το νέο οργανόγραμμα και ο ρόλος του ΥΠΑΑΤ

Το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ απέστειλε στις 21/12/2012 προς το Γενικό Γραμματέα του Υ.Π.Α.Α.Τ. και με κοινοποίηση στους συναρμόδιους φορείς και τα ΜΜΕ, τις προτάσεις του για το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δημοσιεύουμε παρακάτω σε μορφή συνδέσμου ολόκληρο το κείμενο, του οποίου οι κυριότερες θέσεις είναι οι εξής:

«« 1. Συμφωνεί με το γενικό σκεπτικό του Υπουργείου για δημιουργία περιφερειακών υπηρεσιών με ουσιαστικές αρμοδιότητες σε όλη την ελληνική επικράτεια, στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

2. Προτείνει τη συνολική μεταφορά των γεωτεχνικών αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις νέες αυτές δομές του Υπουργείου καθώς και τη μεταφορά του γεωτεχνικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού το οποίο κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τη στελέχωσή τους.

3. Προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και ξεχωριστής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε κάθε Π.Ε. και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τη δημιουργία μίας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και επιμέρους τμήματα αντίστοιχα με αυτά που λειτουργούν σήμερα στις αιρετές Περιφέρειες.

4. Προτείνει τη δημιουργία Επιθεωρήσεων στις έδρες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τον καλύτερο συντονισμό του έργου των περιφερειακών Διευθύνσεων.

5. Προτείνει τη δημιουρία δύο επιπλέον Διευθύνσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, μία Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και Στατιστικής και μίας Δ/νσης Προώθησης Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων, καθώς όπως αναφέρει ” η αναπτυσσόμενη ‘υπαιθροφιλία’ από τους ανέργους των πόλεων καθιστά αναγακαία την ενσωμάτωσή τους σε ομάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς ακόμα κι αν διαθέτουν γεωργικής γη δεν διαθέτουν γεωργικά μηχανήματα και πάγιο εξοπλισμό”.

6. Θεωρεί ότι μία πιθανή μεταφορά του τομέα των Δασών στο ΥΠΑΑΤ θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τη δημιουργία μίας ειδικής γραμματείας Δασών και μίας Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στην οποία θα υπάγονται ιεραρχικά οι κατά τόπους Δ/νσεις Δασών και τα Δασαρχεία. »»

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply