Τοποθετήσεις «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»

Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Οι τοποθετήσεις της παράταξης στις ψηφοφορίες της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου:

Στο θέμα εκτός Η.Δ. (προγραμματική σύμβαση με ΙΓΜΕ) θετική ψήφος (υπέρ) με επιφύλαξη λόγω έλλειψης ενημέρωσης.

Στα θέματα Η.Δ. 1,2,3,4,5,6 και 16 θετική ψήφος (υπέρ).

Στο θέμα Η.Δ. 7:
1. στις διαδικαστικές ψηφοφορίες: θετική ψήφος στο αίτημα αναβολής της συζήτησης όλων των ΜΠΕ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων – θετική ψήφος και στις δύο προτάσεις για συνολική συζήτηση των ενεργειακών θεμάτων στο Περιφερειακό Συμβούλιο

2. στην ουσία του θέματος: αρνητική ψήφος (κατά), διότι α) πρόκειται για μια δυσανάλογα μεγάλης έκτασης επέμβαση και εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, με διανοίξεις δρόμων και 17 πλατωμάτων, 300 τ.μ. το καθένα, σε μια κορυφογραμμή συνολικού μήκους 6,5 χιλιομέτρων β) δεν έχουν μελετηθεί συγκεκριμένα οι επιπτώσεις στο τοπίο και την ορνιθοπανίδα, ενόψει και του μεγάλου αριθμού αλλά και του ύψους (περίπου 120 μ.) των 17 ανεμογεννητριών.

Στο θέμα Η.Δ. 8 θετική ψήφος (υπέρ) με επιφύλαξη λόγω των όσων αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση για αντιδικίες με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή Δελβινακίου, οι οποίες πάντως δεν επαναλαμβάνονται από τη σημερινή, σχετικά με την ιδιοκτησία μέρους της έκτασης.

Στα θέματα Η.Δ. 9,10,11,12 αρνητική ψήφος (κατά), διότι επαναλαμβάνεται η πρακτική της αποσπασματικής συζήτησης των ΜΠΕ κατά μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας ενώ πρόκειται για μονάδες, που βρίσκονται στον ίδιο περιορισμένο θαλάσσιο χώρο, και πρέπει να γίνει συνολική αποτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης της δυναμικότητας τους και της φέρουσας ικανότητας της περιοχής. Ούτε η Υπηρεσία ούτε ο εμφανισθείς εκπρόσωπος όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών κ. Χεκίμογλου έθεσαν υπόψη μας την αναφερθείσα Μελέτη του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία εξάλλου, όπως φαίνεται από τον τίτλο της, είναι χωροταξική – αναπτυξιακή και όχι ειδική περιβαλλοντική. Επιπλέον, από την προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου σε ανάλογα θέματα ΜΠΕ ιχθυοκαλλιεργειών ψηφίσαμε λευκό, μεσολάβησε η γνώση (δυστυχώς όχι από τους φακέλους των ΜΠΕ) των εξής νέων στοιχείων: οι αντιρρήσεις της αρμόδιας Δ/νσης Αλιείας για το μέγεθος της αύξησης και η δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΚΑ για τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου των ιχθυοκαλλιεργειών, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί της συζήτησης των ΜΠΕ.

Στο θέμα Η.Δ. 13 αρνητική ψήφος (κατά) λόγω άρνησης να νομιμοποιηθεί ένα ήδη κατασκευασμένο παράτυπα έργο.

Στο θέμα Η.Δ. 14 αρνητική ψήφος (κατά), διότι πρόκειται για το πρώτο βήμα για μια ακόμη πράξη ιδιωτικοποίησης του υπόγειου υδάτινου πλούτου. Οι ενδιαφερόμενοι πήραν προ τριετίας έγκριση για αρδευτική γεώτρηση δυναμικότητας 4.700 κ.μ. το χρόνο και τώρα θέλουν να τη μετατρέψουν σε πηγή εμφιάλωσης 45.000 κ.μ. (αύξηση 950 %). Είμαστε εναντίον της συζήτησης κάθε σχετικής αίτησης, πριν ολοκληρωθούν οι υδρολογικές μελέτες για το υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου. Το ζήτημα της προστασίας του υδάτινου πλούτου από την κερδοσκοπία πρέπει να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στο θέμα Η.Δ. 15 θετική ψήφος (υπέρ) με επιφύλαξη λόγω του διογκωμένου προϋπολογισμού του κόστους κατ’ άτομο. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply