Τοποθέτηση “Ήπειρος – Τόπος να ζεις” για προϋπολογισμό

Τοποθέτηση της παράταξης «Ήπειρος – Τόπος να ζεις» σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου:

«« Σύμφωνα με το άρθρο 289 του ν. 3852/2010 ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει κατατεθεί ως σχέδιο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και να περιλαμβάνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αφού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. Η απουσία του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι σημαντικό θέμα και λόγος μάλλον αυτονόητος ώστε να μην μπορεί να γίνει συντεταγμένα – πολιτικά και ουσιαστικά μια σοβαρή συζήτηση για έναν προϋπολογισμό. Επίσης πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης (άρθρο 268 παράγραφος 5 και 6). Δεν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη διαβούλευση με τους περιφερειακούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς για την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Στο καινούργιο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό, ιδιαίτερα στην Αυτοδιοίκηση απαιτείται διαβούλευση σε όλη τη διάρκεια και τα βήματα των σημαντικών πρωτοβουλιών.Δεν προηγήθηκε ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους κατά παράβαση του άρθρου 268 του Ν. 3852/2011 (τριμηνιαίες εκθέσεις). Είναι πρακτικά αδύνατη η σύνταξη ενός ρεαλιστικού προϋπολογισμού για το έτος 2012 αν δεν έχει προηγηθεί ο έλεγχος της υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2011.

Είναι αδιανόητο σε περίοδο κρίσης, να μην παρακολουθείται στενά η εξέλιξη του προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα και ειδικά από την Οικονομική Επιτροπή. Χωρίς διαβούλευση για τον προϋπολογισμό του 2012 και χωρίς συζήτηση για την εξέλιξη του προϋπολογισμού του έτους 2011 δεν μπορεί να εκτιμηθεί η αξιοπιστία των αριθμών και των κονδυλίων που εγγράφονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραλήψεις, αφενός δείχνουν περιφρόνηση και έλλειψη σεβασμού στις παρατάξεις της μειοψηφίας αφετέρου δε αποδεικνύουν ότι στους έντεκα μήνες που πέρασαν η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας δεν κατόρθωσε να λύσει βασικά προβλήματα των υπηρεσιών της και κυρίως δεν κατόρθωσε να οργανώσει μια οικονομική υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες ενός θεσμού με πολλές υποχρεώσεις. Βέβαια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης (ετήσιο), υποχρεωτικό και σαν διαδικασία βάσει του νόμου, δεν το αγγίξατε καν.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου, έντεκα μήνες μετά, δεν έχει ουσιαστικά προχωρήσει. Ας μην ξεχνάμε, ότι πρόκειται για τον προγραμματισμό για μια τριετία, και κατά συνέπεια, οι στόχοι που θα πρέπει (έπρεπε) να τεθούν, θα πρέπει να είναι αντίστοιχοι αυτού του χρονικού διαστήματος, καθώς αντίστοιχοι και των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου ως πολιτικής και διοικητικής οντότητας.

Η διοικητική προσαρμογή και ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου αποτελεί ίσως την σημαντικότερη πρόκληση της προγραμματικής αυτής περιόδου, και ήδη έχει παρέλθει ο ένας χρόνος. Οδηγηθήκατε σε έναν προϋπολογισμό του 2012, αλήθεια, μέσα από ποια διαδικασία;

Ο «Δημοκρατικός Προγραμματισμός» ως διαδικασία κατακτημένη από την Αυτοδιοίκηση είναι έννοια «μακράν» από εσάς.Οι άλλοτε «Υπηρεσίες Προγραμματισμού» δεν υπάρχουν καν στον Οργανισμό. Για δεύτερη χρονιά, υποβάλετε προϋπολογισμό χωρίς να καταθέτετε πρόγραμμα έργων. Θα το φέρετε μετά! Εκ των υστέρων! Όπως και το 2011. Γι’ αυτό καταναλώνεστε σε τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων έργων – και για τις οποίες δεν ακολουθείτε την νόμιμη διαδικασία (έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή) – και οι οποίες τροποποιήσεις δείχνουν, ακριβώς, την έλλειψη μιας συνολικής και συνεκτικής πολιτικής για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας.

Δεν κατορθώσατε, ένα χρόνο μετά, ούτε με ένα ενιαίο τρόπο, λογιστικό, να παρακολουθείτε, να αποτυπώνετε, την λειτουργία των Περιφερειακών Ενοτήτων. Τώρα (πριν ένα μήνα) βγάλατε διαγωνισμό για Τεχνικό Σύμβουλο για να «ενοποιήσετε τα στοιχεία». Θα έπρεπε υποχρεωτικά, το κλείσιμο του 2011 να είναι προσαρμοσμένο και ενοποιημένο, για να οδηγηθούμε στο 2012.

Χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού για το 2012:
– Μια δεύτερη «συρραφή υποχρεώσεων» (όσων δεν εξοφλήθηκαν).
– Κυριαρχείται – λόγω έλλειψης σχεδιασμού και προγραμματισμού – από μια λογική «διεκπεραίωσης» οικονομικών υποχρεώσεων που βασιζόταν σε μια συγκεκριμένη αντίληψη για την Αυτοδιοίκηση, έτσι όπως την υπηρετήσατε εσείς τα προηγούμενα χρόνια.
– Στερείται συμμετοχικότητας.
– Δεν υπάρχουν, συγκεκριμένα κριτήρια ανά ενότητα παρεμβάσεων  και δεν αποτυπώνεται μια γενικότερη κατεύθυνση με ένα συγκεκριμένο Αναπτυξιακό όραμα (σχέδιο για την Περιφέρεια). Χωρίς συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ένας τέτοιος προϋπολογισμός στην πράξη.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού και για το 2012 στερείται της ενσωμάτωσης του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, συνεχίζει δε να μην αποτυπώνει αναπτυξιακές προτεραιότητες που έχει ανάγκη ο τόπος μας, ιδιαίτερα με αναφορά τα νέα δεδομένα τα οποία επιβάλλουν πάνω απ’ όλα κοινωνικές παρεμβάσεις.

Αθηνά Ιωάννου, Περιφερειακή Σύμβουλος Θεσπρωτίας. »»

 

 

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply