Τη μη άσκηση έφεσης από ΙΚΑ ζητούν οι εργαζόμενοι της ΣΒΕΚΗ

Τη μη άσκηση έφεσης από το ΙΚΑ ζητούν οι εργαζόμενοι της ΣΒΕΚΗ: «« Στις 31-03-2010 η γνωστή συνεταιριστική βιομηχανία «ΣΒΕΚΗ ΑΕ» διέκοψε τη λειτουργία της και απέλυσε το προσωπικό της, συνολικά 43 εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι εκδώσαμε τελεσίδικες διαταγές πληρωμής και αποφάσεις κατά της εταιρίας για τις εργατικές μας απαιτήσεις (αποζημιώσεις, λόγω της απόλυσης, δεδουλευμένους μισθούς και δώρα εορτών). Πριν καν από την απόλυση των εργαζομένων είχε λάβει χώρα κατάσχεση του ακινήτου της πιο πάνω εταιρίας από την «Eurobank – Ergasias A.E.» και είχε οριστεί να διενεργηθεί πλειστηριασμός του για τις 10-2-2010.

Η Τράπεζα ικανοποιήθηκε και ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε. Επέσπευσε αυτόν άλλη δανείστρια ανώνυμη εταιρία και ορίστηκε νέος πλειστηριασμός για τις 28-4-2010. Ακολούθησε διόρθωση της τιμής πρώτης προσφοράς και ορίστηκε δικαστικά νέος πλειστηριασμός για τις 16-6-2010, οπότε ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ορίστηκε νέα ημερομηνία του πλειστηριασμού για τις  21-7-2010, πλην όμως και πάλι ματαιώθηκε από έλλειψη πλειοδοτών.

Ακολούθησε μείωση της τιμής προσφοράς και ορίσθηκε νέος πλειστηριασμός με επίσπευση πλέον των εργαζομένων αρχικά το Δεκέμβριο του 2010 και επειδή κι αυτός απέβη άκαρπος, μετά από νέα μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς, ορίστηκε ο τελικός για τις 15-6-2011, οπότε πλειοδότησε ο Πτηνοτροφικός Συν/σμός «η Πίνδος». Στην αρμόδια υπάλληλο του πλειστηριασμού αναγγέλθηκαν οι εργαζόμενοι, μαζί με το Δημόσιο, το ΙΚΑ, την Αγροτική Τράπεζα και άλλους δανειστές και στη συνέχεια η συμβολαιογράφος κατέταξε τους εργαζόμενους για το σύνολο των απαιτήσεών τους, το Ελληνικό Δημόσιο και την ΑΤΕ. Το ΙΚΑ δεν κατατάχθηκε.

Η συμβολαιογράφος εφάρμοσε τις διατάξεις του άρθρου 975 Πολιτικής Δικονομίας, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 3863/2010. Με τις διατάξεις αυτές του άρθρου 41 του ν.3863/2010 προβλέφθηκε η υπαγωγή των απαιτήσεων των ασφαλιστικών οργανισμών (και ΙΚΑ) στην τρίτη τάξη του άρθρου 975 ΚΠολΔ, μαζί με τις εργατικές απαιτήσεις.

Πλην όμως εξαιρέθηκαν ρητά από τη νέα ρύθμιση οι πλειστηριασμοί που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (15-7-2010), όπως συνέβαινε και στην περίπτωσή μας. Δηλαδή πολύ ορθά η συμβολαιογράφος εφάρμοσε το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Το ΙΚΑ άσκησε ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης ισχυριζόμενο ότι έπρεπε να καταταγεί κι αυτό προνομιακά, μαζί με τους εργαζόμενους. Πρόκειται για μια πράξη, η οποία, ενώ δεν έχει κανένα έρεισμα στο νόμο, προξένησε μέγα πρόβλημα σε μας τους εργαζόμενους.

Η δικάσιμος ορίστηκε για το Φλεβάρη του 2013, τελικά ,μετά από αίτημα μας η δικάσιμος έγινε στις 04-04 2012.Μαζί με την αίτηση ανακοπής του ΙΚΑ,συζητήθηκε και το αίτημα μας να μας δοθούν τα λεφτά που δεν διεκδικεί κανένας και είναι το 52% περίπου από αυτά που μας χρωστάνε.(Σε αυτό κατέθεσαν υπέρ εμάς και οι συνήγοροι του δημοσίου-ΑΤΕ-ΙΚΑ).

Η απόφαση, δημοσιεύθηκε στις 17-08-2012 και μας έγινε γνωστή στις 04-09-2012 από το δικηγόρο μας, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή και δεν κάνει δεκτό το αίτημα μας για να πάρουμε το 52% μέχρι να υπάρξει τελεσιδικία.

Υ.Γ. Ταυτόχρονα με τη δική μας είναι σε εξέλιξη και δικάσιμος του ΙΚΑ προς τη διοίκηση της ΣΒΕΚΗ ,η οποία παίρνει αναβολή, επειδή οι μέτοχοι της ΣΒΕΚΗ επικαλούνται, να  υπάρξει τελεσιδικία στη δικιά μας υπόθεση. Δηλαδή να πάρει τα λεφτά το ΙΚΑ από τους εργαζόμενους που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, πρώτα και μετά να ασχοληθεί με αυτούς.

Σήμερα ζητάμε να μην ασκήσει έφεση το ΙΚΑ ως προς την απόφαση και μας πάει 7-8 μήνες πίσω και ουσιαστικά μας καταστρέψει. Συγκεκριμένα ,έχουμε καταγγελίες δανείων από Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς σε συναδέλφους, επειδή αδυνατούν να πληρώσουν. »»

 

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply