ΤΕΕ: Περισσότερα φωτοβολταϊκά στην Ήπειρο

Σε σημαντική παρέμβαση σχετικά με τις ενεργειακές πολιτικές και συγκεκριμένα στην αύξηση του ορίου παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στην Ήπειρο, προχώρησε το τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, με επιστολή που απέστειλε στην Υπουργό Περιβάλλοντος. Στην επιστολή το ΤΕΕ Ηπείρου αναφέρει:

1. Στην Ήπειρο υπάρχουν υποσταθμοί Υψηλής τάσης / Μέσης τάσης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 450 MW (μεγαβάτ), επομένως υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς πολύ μεγαλύτερης από αυτή που έχει διατεθεί.

2. Oι κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν την απόδοση, αλλά με βάση επιστημονικές προσεγγίσεις, η Ήπειρος βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.

3. Η Ήπειρος ανήκει στο διασυνδεδεμένο σύστημα που τροφοδοτεί και την Κέρκυρα, όπου σαφώς υπάρχει έλλειψη διαθέσιμης ενέργειας σε ώρες αιχμής, και άρα η ύπαρξη και λειτουργία Φ/Β σταθμών πολύ μεγαλύτερης ισχύος απ’ την κατανεμηθείσα για την Ήπειρο , είναι επιβεβλημένη.

4. Η γεωμορφολογική θέση της Ηπείρου, όπου υπάρχουν άγονα εδάφη, μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον, συμβάλλουν στη δημιουργία τέτοιων μορφών επένδυσης.

5. Η ζήτηση στην Ήπειρο καλύπτει τις εγκριθείσες ποσότητες σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες περιοχές.

Επίσης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου επισημαίνει ότι: “Οι τέτοιου είδους επενδυτικές δραστηριότητες δεν πρέπει να κατανέμονται μόνο με τεχνοκρατικά κριτήρια, αλλά η κατανομή τους πρέπει να εμπεριέχει την πολιτική βούληση για την προώθηση με πιο γρήγορους ρυθμούς της ανάπτυξης σε περιοχές που υστερούν συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας μας και σε παγκόσμιο επίπεδο”, και καταλήγει: “Ζητούμε η απόφαση που θα παρθεί από το υπουργείο και που θα αφορά την κατανομή ανά Περιφέρειας της χώρας της συνολικής διαθέσιμης ισχύος για εγκατάσταση Φ/Β σταθμών, να μην είναι άδικη για μια ακόμη φορά για την Ήπειρο. Πιστεύουμε πως η εγκατάσταση αυτών των μονάδων δεν πρέπει να γίνεται τυχαία και αποσπασματικά με μοναδικό κριτήριο το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά να υπακούει σ’ ένα συγκεκριμένο χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό χωρίς να ανατρέπει χρήσεις γης”.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply