Σ. Καλογιάννης: Στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχώρησε στη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων, το οποίο θα γνωμοδοτεί προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων για τα εθνικά προγράμματα προστασίας και διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της χώρας και παράλληλα θα λαμβάνει γνώση της Ετήσιας Έκθεσης που θα υποβάλλει η Εθνική Επιτροπή Υδάτων σχετικά με την κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας και την εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας. Στη σύνθεση του συμβουλίου συμμετέχει και ο βουλευτής της Ν.Δ. Νομού Ιωαννίνων, κ. Σταύρος Καλογιάννης.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply