Σύσκεψη για απορρίμματα στο ΥΠ.ΕΣ.

Η πρόοδος των έργων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς καθώς και η πορεία αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, θα εξεταστεί στην σύσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπό τον Υφυπουργό κ. Ντόλιο. Στην σύσκεψη θα συμμετέχουν οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών της χώρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύσκεψη για την περιοχή Ιωαννίνων, καθώς αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το ΧΥΤΑ.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply