Σύμφωνη γνώμη Περιφερειάρχη για έργα του ΕΣΠΑ

Περιφέρεια ΗπείρουΟ Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης με έγγραφό του εκφράζει την, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των έργων:

– «Ανάπλαση κεντρικών οδών της πόλεως της Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 624.553,29 ευρώ, με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ζηρού
– «Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα», προϋπολογισμού 90.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
– «Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων αντιψυχωτικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο αίμα ψυχιατρικών ασθενών και συσχέτισή τους με παράγοντες της νόσου», προϋπολογισμού 97.000 ευρώ, με φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επίσης, με έγγραφο του Περιφερειάρχη εκφράζεται η, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για τα σχέδια δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού 185.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply