Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας: Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας εκφράζει την ικανοποίηση του για την απόφαση του ΣτΕ, που για μια ακόμα φορά δικαιώνει τις θέσεις του συλλόγου και των φορέων της Θεσπρωτίας, ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας ασφαλτικών και καυσίμων σε μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά και οικονομικά περιοχή, στη Λωρίδα Σαγιάδας.

Ύστερα από την προσφυγή την οποία είχε καταθέσει ο Σύλλογος Ιχθυοκαλλιεργητών, η Πρόεδρος του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση διαταγής αναστολή εκτέλεσης της απόφασης που είχε υπογράψει η πρώην Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμητρα Γεωργακοπούλου με την οποία ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους των ασφαλτικών.

Η διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της προσφυγής του συλλόγου και ουσιαστικά βάζει φρένο στην εγκατάσταση που υπέγραψε εν μέσω θέρους ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασημάκης Παπαγεωργίου για την άδεια ίδρυσης κι εγκατάστασης της μονάδας.

Αναλυτικά η απόφαση του ΣτΕ έχει ως εξής:

“Έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1989 ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ την αναστολή εκτελέσεως της 45805/2910/25-10-2011 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρ. Δοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου “Εγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, μαζούτ, ασφαλτικών κλπ, ενόψει και του ότι έχει ήδη από 22/08/2012 εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης. Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης της επιτροπής αναστολών επί της εκκρεμούσης απόφασης αναστολής.”

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply