Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

no_logoΔιευκρινίσεις σχετικά με τη μίσθωση γεωργικής γης από το ΥΠ.Α.Α.Τ.:

Επειδή η Ανακοίνωση της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας σχετικά με τη μίσθωση γεωργικής γης που δημοσιεύσαμε εδώ στις 6 Φεβρουαρίου, δεν έγινε απόλυτα κατανοητή από πολύ κόσμο, επανερχόμαστε στο θέμα, διευκρινίζοντας ότι:

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που τα τελευταία έτη μίσθωναν αγροτεμάχια που διαχειρίζεται το Υπ.Α.Α.Τ. , δικαιούνται να μισθώσουν τα αγροτεμάχια αυτά απευθείας για 1-3 χρόνια και έως 100 στρέμματα, υποβάλλοντας αίτηση στη ΔΑΟΚ μαζί με α) αντίγραφο του ΟΣΔΕ 2011 με ορθοφωτοχάρτη του αγροτεμαχίου και β) βεβαίωση επαγγελματία αγρότη από το ΚΕΠΠΥΕΛ.

Όσοι δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα πρέπει να περιμένουν την ανάρτηση αγροτεμαχίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με μοριοδότηση, για εκτάσεις έως 100 στρέμματα.

Για εκτάσεις άνω των >100 στρ, είτε θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα απευθείας στο Υπ.Α.Α.Τ. για διενέργεια δημοπρασίας, είτε να λάβουν μέρος σε κάποια δημοπρασία που θα διενεργηθεί και θα ανακοινωθεί.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply