Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

no_logoΔημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων για τα μέτρα 311, 312 και 313:

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων των μέτρων 311, 312 και 313 του άξονα 3 “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ” του Π.Α.Α. 2007-2013.

Όπως είχαμε αναφέρει και σεπαλιότερο άρθρο μας, πρόκειται για τα γνωστά Ο.Π.Α.Α.Χ. (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) με τα οποία ενισχύονται μικρές ιδιωτικές επενδύσεις, προϋπολογισμού μέχρι 300.000 €, στις περιοχές παρέμβασης του άξονα 3.

Σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Πρέβεζας οι περιοχές παρέμβασης είναι οι πρώην Δήμοι: Ανωγείου, Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας (εκτός Δ.Δ. Φιλιππιάδας, Πέτρας και Νέας Κερασούντας), Λούρου (εκτός Δ.Δ. Λούρου, Ωρωπού και Στεφάνης) και η πρώην Κοινότητα Κρανιάς.

Για την Περιφέρεια Ηπείρου η ενίσχυση είναι η μέγιστη που προβλέπει το πρόγραμμα και φτάνει το 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας είναι μέχρι τις 24/4/2013 και οι φάκελοι υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Τις προσκλήσεις καθώς και την αναλυτική περιγραφή των μέτρων 311, 312 και 313 μπορείτε να δείτε στο www.agrotikianaptixi.gr

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply