Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Δημόσια διαβούλευση για τη βιολογική γεωργία ανακοίνωσε η ΕΕ. Μείωση κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων παρατηρείται στη χώρα μας:

Σε δημόσια διαβούλευση προχωρά η Κομισιόν σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία. Θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Απριλίου 2013. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε, η διαβούλευση θα έχει στόχο την απλούστευση του νομικού πλαισίου της βιολογικής γεωργίας, με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων, τη συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤΟ) και βιολογικών καλλιεργειών, τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και του εμπορικού καθεστώτος στα βιολογικά προϊόντα.

Τα κυριότερα προβλήματα της βιολογικής γεωργίας στη χώρα μας επισήμανε ο κ. Χαράλαμπος Τσοκανής, Πρόεδρος στην Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας. «Δύο αρνητικά θέματα κυριαρχούν σήμερα στον κλάδο μας. Το πρώτο αφορά τον αποκλεισμό ενός μεγάλου ποσοστού καλλιεργητών από το Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας (σε κάποιες περιοχές φτάνει και σε ποσοστό 90%). Το δεύτερο και βασικότερο είναι η μεγάλη κάμψη της ζήτησης από πλευράς καταναλωτών. Γενικότερα εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια στρατηγική από πλευράς της πολιτείας, που να κατευθύνει τους παραγωγούς να καλλιεργήσουν ανάλογα με τη ζήτηση».

Σύμφωνα με τον κ. Τσοκανή, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπήρξαν μεγάλες προσδοκίες και μια στροφή των νέων παραγωγών προς τα κηπευτικά, η οποία όμως δεν συνοδεύτηκε από παράλληλη αύξηση της ζήτησης από πλευράς των καταναλωτών. «Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στις νέες αιτήσεις για το Πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας, να έχουμε μια στροφή των παραγωγών προς τις μεγάλες καλλιέργειες (δημητριακά, ζωοτροφές κ.α.)», τόνισε.

Όμως το μεγάλο πλήγμα στον κλάδο των βιολογικών της χώρας μας είναι η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών λόγω της οικονομικής κρίσης. «Τα βιολογικά προϊόντα απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές με υψηλά εισοδήματα. Η μείωση των εισοδημάτων οδηγεί παράλληλα σε μείωση της κατανάλωσης».

Μια λύση στο θέμα της μειωμένης κατανάλωσης θα ήταν η αύξηση των εξαγωγών. Αλλά στη χώρα μας η βιολογική γεωργία είναι διάσπαρτη σε πολλές περιοχές και είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν οι ποσότητες που χρειάζονται για μια τέτοια προσπάθεια. Επίσης ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει οργάνωση και βοήθεια από την πολιτεία. «Δυστυχώς είμαστε εντελώς ανοργάνωτοι», τονίζει ο κ. Τσοκανής και προσθέτει: «πριν λίγο καιρό απευθύνθηκα στον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και ζήτησα μια λίστα των εξαγωγικών εταιρειών, σε μια προσπάθεια να συνεργαστούμε για την απορρόφηση των πλεονασμάτων της παραγωγής βιολογικών κηπευτικών που είχαμε το καλοκαίρι. Με ενημέρωσαν ότι δεν έχουν κάποιον κατάλογο και με παρέπεμψαν στα προξενεία της κάθε πόλης για να ενημερωθώ. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα».

Στόχος της διαβούλευσης της ΕΕ:

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, η βιολογική γεωργία και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά τον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική και προσανατολισμένη στην αγορά επιλογή για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η βιολογική παραγωγή στηρίζεται με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, πολιτικές και νομοθεσίες. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με ταυτόχρονη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις 27 χώρες της ΕΕ. Οι κανόνες που διέπουν τη βιολογική παραγωγή καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής.

Η βιολογική γεωργία αφορά ένα σχετικά μικρό μέρος των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων – περίπου το 5% – αλλά η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα αυξάνεται συνεχώς. Γεννάται όμως το ερώτημα: «με τις συνθήκες της σημερινής οικονομικής ύφεσης, οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να στρέφονται προς ένα βιωσιμότερο μοντέλο ζωής καταναλώνοντας όλο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα;».

Θέματα που θίγει η διαβούλευση:
– απλούστευση του νομικού πλαισίου με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων
– συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤΟ) καλλιεργειών και βιολογικής γεωργίας
– βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και του εμπορικού καθεστώτος για τα βιολογικά προϊόντα
– συνέπειες των νέων κανόνων επισήμανσης (ιδίως η υποχρεωτική πλέον χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ – συμβάλλει ο συγκεκριμένος λογότυπος στην καλύτερη προβολή των βιολογικών προϊόντων;)
– Σχέδιο δράσης: το 2004, η Επιτροπή ξεκίνησε την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη, το οποίο έδωσε νέα ώθηση στον τομέα. Η διαβούλευση αυτή δίνει την ευκαιρία να ζητηθεί η γνώμη του κοινού σχετικά με τομείς για τους οποίους χρειάζεται ενδεχομένως ένα νέο σχέδιο δράσης.
– Έλεγχοι: για την ανάπτυξη του τομέα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των ελέγχων. Ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις απάτης καθιστούν εμφανή την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων.
– Εισαγωγές: έχει θεσπιστεί καθεστώς εισαγωγής για να ρυθμίζονται οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς αυτής, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εμπορίου βιολογικών προϊόντων στο μέλλον.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply