ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για ΠΕΠ Θεσσαλίας – Ηπείρου – Στ. Ελλάδας

Ανακοίνωση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) σχετικά με την απορροφητικότητα του ΠΕΠ Ηπείρου:

«« – ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου
– Στοιχεία για την απορροφητικότητα κοινοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Νίκο Χουντή:

Στοιχεία για την απορροφητικότητα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδα και Ηπείρου, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντηση της στον ευρωβουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Νίκο Χουντή. Πιο συγκεκριμένα, ο Επίτροπος της Ε.Ε. κ. Χάν, αρμόδιος για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης, παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν ότι η απορρόφηση στο σύνολο του προγράμματος βρίσκεται στο 34.5%. Όπως σημειώνει στην απάντηση του ο Επίτροπος, το ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, παρουσιάζει έναν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης συγκρινόμενο «με τα υπόλοιπα ελληνικά προγράμματα» (που μέχρι στιγμής έχουν πολύ κακές επιδόσεις).

Ο Επίτροπος κ. Χάν, στην απάντηση του, τονίζει ότι οι «Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση οφείλονται κυρίως στην επαχθή διοικητική και νομοθετική διαδικασία (αναθέσεις δημοσίων έργων, απαλλοτριώσεις, εκχωρήσεις αδειών κλπ.) και στους περιορισμένους κρατικούς πόρους. Για το λόγο αυτό, οι άξονες που παρουσιάζουν τα περισσότερο προβλήματα είναι εκείνοι που αφορούν τις κρατικές υποδομές.

Όπως προβλέπεται στο ελληνικό μνημόνιο συνεργασίας, οι εθνικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες για να απλουστεύσουν τις διαδικασίες και να επισπεύσουν την υλοποίηση των παρεμβάσεων της ΕΕ. Εκ παραλλήλου, η ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού συνδρομής της ΕΕ σε 85% αναμένεται να διευκολύνει τις πληρωμές». Καταλήγοντας στην απάντηση του ο κ. Χάν, σημειώνει ότι «Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα προγράμματα (συμπεριλαμβανομένου του έργου «Θεσσαλία – Ηπειρωτική Ελλάδα και Ήπειρος») προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό της συνδρομής της ΕΕ σε 85%. Η Επιτροπή εξετάζει προς το παρόν το αίτημα αυτό».

Ο Επίτροπος στην απάντηση του επισυνάπτει πίνακα με την πορεία του ΠΕΠ από τον οποίο προκύπτει ότι στον Άξονα Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας, η Θεσσαλία εμφανίζει απορρόφηση 19,55%, η Στερεά Ελλάδα 38,04% και η Ήπειρος 16,25%, ενώ στον Άξονα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής, η Θεσσαλία εμφανίζει απορρόφηση 21,48%, η Στερεά Ελλάδα 49,65% και η Ήπειρος 23,28%. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply