ΣΥΡΙΖΑ για τις διαθεσιμότητες στα ΑΕΙ

ΣΥΡΙΖΑ«Διάτρητο το πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης στοιχείων για την απογραφή υπαλλήλων» καταγγέλλουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια στιγμή που ζητούν από τον Υπουργό Παιδείας την «Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης» για την «αναδιοργάνωση» των δομών των Α.Ε.Ι.

Με μία ερώτηση και μία αίτηση κατάθεσης εγγράφων, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με τη συμμετοχή του βουλευτή Ιωαννίνων Χρήστου Μαντά, ελέγχουν τη διαδικασία βάσει της οποίας καταργούνται οι χίλιες τριακόσιες σαράντα εννέα (1.349) θέσεις διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.

«Διάτρητο το πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης στοιχείων για την απογραφή υπαλλήλων»

Οι υπηρετούντες στα Πανεπιστήμια υποχρεώνονται να απογραφούν σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα που το Υπουργείο παρέχει και λειτουργεί για το σκοπό αυτό.

Σε επιστολή της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας καταδεικνύεται ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος και πιο συγκεκριμένα: (α) Δεν διασφαλίζεται η ταυτοποίηση των χρηστών, τα υποβαλλόμενα στοιχεία και το εν γένει περιεχόμενο της βάσης δεδομένων, (β) Δεν υπάρχει πιστοποιητικό ασφάλειας του φορέα εξυπηρέτησης της διαδικτυακής υπηρεσίας, (γ) Δεν υπάρχει κρυπτογράφηση δεδομένων, (δ) Δεν υπάρχει δήλωση περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, (ε) Τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι άνευ οποιασδήποτε νομικής υπόστασης, (στ) Τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι άκυρα και παράνομα.

«Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης»;

Σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 του νόμου 4172/2013 “Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου .. μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης.”

Σύμφωνα με την παρ. 7 της ΚΥΑ 135211/Β2 (ΦΕΚ 2384/24-9-2013 τ. Β) για την κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα (1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, έχει ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη «Ειδική Έκθεση Τεκμηρίωσης».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αιτούνται::

– Την κατάθεση των Ειδικών Εκθέσεων Τεκμηρίωσης, των Εκθέσεων αξιολόγησης δομών και των σχεδίων στελέχωσης βάσει των οποίων καταργήθηκαν οι χίλιες τριακόσιες σαράντα εννέα (1.349) θέσεις διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων.

Και ερωτούν:

– Θα απενεργοποιήσουν άμεσα τη λειτουργία της πλατφόρμας καταγραφής προσωπικών στοιχείων των υπαλλήλων και θα αποσύρουν όλες τις σχετικές διατάξεις περί μετακινήσεων/διαθεσιμοτήτων/απολύσεων προσωπικού, έτσι ώστε να επανέλθουν τα ΑΕΙ στη φυσιολογική λειτουργία τους;

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply