Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας

Την Τρίτη 22-02-2011 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-02-2011 συνεδρίασης.
2. Έγκριση δαπάνης σε εκτέλεση προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας για εκτέλεση υπηρεσίας.
4.Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή Μηχανημάτων – Οχημάτων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
5. Προμήθεια πινακίδων σήμανσης επικίνδυνων θέσεων Επαρχιακού και Διαδημοτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χαρτικών, γραφικών, μελανών φωτοτυπικών και μελανών FAX έτους 2011» Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Ν. Πρέβεζας.
8. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Π.Ε Πρέβεζας.

9. Έγκριση πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων σε σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού προμήθειας γραφικών ειδών και φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4 της Π.Ε. Ιωαννίνων.
11. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων σε σεμινάριο από την Οικονομική Seminars AE.
12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 13α επαρχιακή οδό και προστασία κοίτης ρέματος στο Τ.Δ. Κοκκινόχωμα», αναδόχου κ. Χρήστου Μπουροδήμου Ε.Δ.Ε.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων: «Τοποθέτηση φωτοβολταικού συστήματος και ολοκλήρωση αυλείου χώρου στο 5ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων», αναδόχου Κ/ξίας Ελένης Γκόλα – Θ. Νίκου.
14. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή Μηχανημάτων – Οχημάτων Π.Ε. Ιωαννίνων.
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση οδού σύνδεσης Γραμμενοχωρίων με Κωστάνιανη», αναδόχου κ. Δημητρίου Μάρκου Ε.Δ.Ε.
16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού προς Κουμαριά – Σενίκο», αναδόχου Δημητρίου Μάρκου Ε.Δ.Ε.
17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
18. Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
19. Συμβιβαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης της Π.Ε. Άρτας.
20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου κ. Γεωργίου Ντάτση Ε.Δ.Ε.
21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών από κατολίσθηση επί της 15ης επαρχιακής οδού κοντά στον οικισμό Τ.Δ. Ράικου», αναδόχου κ. Χρήστου Μπιτχαβά Ε.Δ.Ε.
22. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση απόφασης Κτηματολογικού Γραφείου Ιωαννίνων.
23. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων κ. Παντελή Κολόκα, για εκτέλεση υπηρεσίας.
24. Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
25. Αντιμετώπιση θεμάτων που προέκυψαν στη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
26. Έγκριση του από 08-02-2011 Πρακτικού του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και έγκριση διενέργειας νέου διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
27. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
28. Έγκριση δαπάνης για έκδοση ατομικών καρτών χαρτογράφου, για οδηγούς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply