Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα στη μία το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 52 συνολικά θέματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και η σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την “Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε.” για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply