Συμπαραστάτης του Πολίτη Περιφέρειας Ηπείρου: Δελτίο τύπου

Τους τελευταίους μήνες στο γραφείο του Συμπαραστάτη του Πολίτη, κατέφυγαν διαμαρτυρόμενοι έναντι των Τραπεζών, πολλοί συμπολίτες μας που αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις προς αυτές δανειακές τους υποχρεώσεις.

Το πρόβλημα αυτό τείνει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις με ανεξέλεγκτες κοινωνικές συνέπειες που θα είναι οδυνηρές.

Και τούτο λόγω της ανυπαίτιας κατά κανόνα αδυναμίας των δανειοληπτών, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες από αυτές που σήμερα υπάρχουν.

Έως ότου το μέγα αυτό πρόβλημα, τύχει ριζοσπαστικής νομοθετικής αντιμετώπισης, όπως απαιτούν τώρα οι περιστάσεις, οι Τράπεζες, από την πλευρά τους, επιβάλλεται να εφαρμόσουν – και προς ίδιον όφελος – μία πιο ευέλικτη πολιτική έναντι των δανειοληπτών, προσαρμοσμένη στις σημερινές δυνατότητες των πολιτών και των επιχειρήσεων και όχι στη λογική ανυπαρξίας επόμενης ημέρας και για τις δύο πλευρές.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply