Συγχώνευση φορέων εθνικών πάρκων

Μετά από απόφαση της διυπουργικής επιτροπής και μετά από τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης για συγχώνευση δημοσίων φορέων, οι ανά την Ελλάδα φορείς διαχείρισης εθνικών πάρκων πρόκειται να συγχωνευθούν. Συγκεκριμένα, οι 29 παρόμοιοι φορείς που είτε λείτουργούν σήμερα είτε βρίσκονται υπό σύσταση, θα περιοριστούν σε 13, όσες και οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Με άλλα λόγια, πλέον, η διαχείριση εθνικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών, θα γίνεται συνολικά από ένα μόνο φορέα σε κάθε περιφέρεια. Αυτό για την Ήπειρο, σημαίνει ότι οι έξι φορείς που λειτουργούσαν ή ήταν υπό σύσταση θα συγχωνευθούν σε έναν ενιαίο.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply