Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ Α.Ε.

Συνήλθε χθες 3 Ιανουαρίου 2013 η αναβληθείσα από τις 5 Δεκεμβρίου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ ΑΕ. Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση δύο ήταν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.«Η επικύρωση των αντικαταστάσεων των μελών του Δ.Σ» και «Η εκλογή νέου Δ.Σ».

Από τη Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Από την πλευρά του πλειοψηφικού μετόχου οι κ.κ Michael A. O’Neill, Dmitri Razorenov, Tom Seepers, Ιωάννης Βιτάλης και Ηλίας Κοϊμτζόγλου.

Από την πλευρά της ΕΑΣ Ιωαννίνων προτάθηκαν για το Δ.Σ οι κ.κ. Βασίλειος Μήτσιος και Θεοχάρης Γκολιούμης, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον πλειοψηφικό μέτοχο.Στη συνέχεια το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα το οποίο έχει ως εξής:
– Michael A. O’Neill, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
– Ιωάννης Βιτάλης, Αντιπρόεδρος
– Tom Seepers, Μέλος
– Ηλίας Κοϊμτζόγλου, Μέλος
– Βασίλειος Μήτσιος, Μέλος
– Θεοχάρης Γκολιούμης, Μέλος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ κ. Michael A. O’ Neill εκ μέρους του Δ.Σ δήλωσε: «Όλοι θα εργαστούμε για το καλό της εταιρίας, το ενδιαφέρον μας για την ανάπτυξή της, είναι άλλωστε πολύ μεγάλο, όπως επίσης μεγάλο είναι και το ενδιαφέρον μας για το προσωπικό και τους χιλιάδες κτηνοτρόφους».

Ο κ. O’Neill έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη στήριξη της Ηπειρωτικής κοινωνίας. Τέλος επανέλαβε πως στόχος της νέας διοίκησης είναι να μεγαλώσει τη ΔΩΔΩΝΗ ακόμη περισσότερο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply